DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2012/50655

Апроксимація магнітних характеристик тягових двигунів електрорухомого складу

A. M. Afanasov

Анотація


Проаналізовано графічні способи визначення параметрів А і В апроксимуючої функції кривої намагнічування тягових двигунів рухомого складу е=A arctg(BI), що забезпечують найбільш коректний аналітичний опис магнітних характеристик відомих серій тягових електромашин. Встановлено, що найбільш раціональним для опису кривої намагнічування на заданому відрізку зміни струму збудження є графічний спосіб визначення параметрів апроксимації, заснований на проходженні реальної кривої намагнічування і тої e(I), яку необхідно знайти, через деяку точку S, яка лежить в заданому діапазоні струмів. Критерієм ступеню коректності апроксимації було обрано мінімум середнього квадратичного відхилення.

Отримана залежність е. р. с. від коефіцієнта насичення в годинному режимі. Дана залежність дозволяє визначити коефіцієнти апроксимації  А і В, використовуючи тільки типові параметри тягової електромашини і значення коефіцієнта магнітного насичення в годинному режимі. При цьому наявності самої магнітної характеристики не потрібна.


Ключові слова


тяговий електродвигун, магнітна характеристика, коефіцієнт насичення, апроксимація, електрорушійна сила

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Архангельский, Б. И. Аналитическое выражение кривой намагничивания электрических машин [Текст] / Б. И. Архангельский // Электричество. – 1958. – № 1. – С. 14-18.

Находкин, М. Д. Универсальная магнитная характеристика тяговых электродвигателей постоянного тока [Текст] / М. Д. Находкин, В. С. Хвостов // Вестник электропромышленности. – 1958. – № 1. – С.44-48.

Правила тяговых расчетов для поездной работы. – М.: Транспорт, 1985. – 287 с.

ГОСТ 2582-81. Машины электрические вращающиеся тяговые. [Текст] / Государственный стандарт СССР. – М.: Издательство стандартов, 1981. – 50с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)