DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2012/50656

Дослідження електромагнітної сумісності тягових статичних перетворювачів електрорухомого складу з системами електрифікованих залізниць

Yu. S. Bondarenko

Анотація


Стаття містить опис експериментальної установки, що імітує роботу тягового асинхронного електроприводу, створеної для реалізації умов фізичного дослідження показників електромагнітної сумісності систем електрифікованих залізниць.

Вимоги до експериментальної установки: забезпечення створення відповідного тягового зусилля; реалізація динаміки зміни навантаження електрорухомого кладу з урахуванням зміни профілів колії; реалізація процесу керування електрорухомого складу контролером машиніста в умовах зміни навантаження.

З метою практичної перевірки відповідності створеної експериментальної установки визначеним до неї вимогам здійснено візуалізацію процесів, що супроводжують її функціонування, шляхом її запуску та контролю відповідних параметрів.


Ключові слова


електромагнітна сумісність, електрорухомий склад, експериментальна установка, трифазний асинхронний двигун

Повний текст:

PDF

Посилання


Статичні перетворювачі тягового рухомого складу [Текст]/ Ю. П. Гончаров, М. В. Панасенко, О. І. Семененко, М. В. Хворост. – Харків: НТУ «ХПІ», 2007. – 192 с.

Розенфельд, В. Е. Теория электрической тяги [Текст] / Розенфельд В. Е., Исаев И. П., Сидоров Н. Н. – М. :Транспорт, 1983. – 328 с.

Веников, В. А. Теория подобия и моделирования (применительно к задачам электроэнергетики) [Текст] / Веников В. А. – М. : Высш.шк., 1976. – 479 с.

Вождение поездов: пособие машинисту [Текст] / Р. Г. Черепашенец, В. А. Бирюков, В. Т .Понкрашов, А. Н. Судиловский. – М. : Транспорт, 1994. – 304 с.

Преобразователи частоты Hitachi: инструкция по эксплуатации. Серия SJ100-NFE/HFE [Текст]: Hitachi SJ100 Series Inverter. – 1999. – 82 с. .

Копылов, И. П. Справочник по электрическим машинам: в 2 т. [Текст] / И. П. Копылов, Б. К. Клоков. –

М. :Энергоатомиздат, 1988. – 456 с.

Автомобили «Спутник» ВАЗ 2108, 2109: устройство и ремонт [Текст] / В. А. Вершигора, А. П. Игнатов, К. В. Новокшонов, К. Б. Пятков. – M.:Транспорт, 1992. – 240 с.

Котеленц, Н. Ф. Испытания и надежность электрических машин [Текст] / Н. Ф. Котеленц, Н. Л. Кузнецов. – М. : Высш. шк., 1988. – 232 с.

PIC16F628.Однокристальные 8-разарядные FLASH CMOS микроконтроллеры [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/pic16f62x.pdf. – Назва з екрану

PIC12F675.Однокристальные 8-разарядные FLASH CMOS микроконт-роллеры [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу: http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/pic12f629_675.pdf. – Назва з екрану

Гершунский Б. С. Основы электроники и микроэлектроники [Текст] / Б. С. Гершунский– К. : Вища школа, 1987. – 422 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)