Дослідження роботи асинхронних тягових двигунів при живленні від контактної мережі постійного струму

Автор(и)

  • A. M. Mukha Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2012/50657

Ключові слова:

перетворювач, багатосистемний електровоз, енергетична ефективність

Анотація

Автором запропонована структура уніфікованого перетворювача на базі трансформаторів підвищеної частоти, яка забезпечує можливість роботи багатосистемного електровозу при різних параметрах контактної мережі та різних видах тягових двигунів. Перетворювач включає в себе декілька функціональних вузлів перетворення енергії, що вимагає максимального збільшення коефіцієнта корисної дії (ККД) кожного з них, для забезпечення високого ККД електровоза у цілому.

Мета роботи – провести дослідження з визначення коефіцієнту корисної дії перетворювача підвищеної частоти багатосистемного електровозу з асинхронними тяговими двигунам (АТД) при живлені від контактної мережі постійного струму.

Наведені результати визначення коефіцієнта корисної дії перетворювача багатосистемного електровоза з асинхронними тяговими двигунами у режимі живлення від мережі постійного струму напругою 3 кВ.

Проведені дослідження визначили енергетичну ефективність уніфікованого перетворювача підвищеної частоти тягової електропередачі багатосистемного електровозу з асинхронними тяговими двигунами при живлені від контактної мережі постійного струму. Реалізація відносно високого значення ККД, у порівнянні з існуючими перетворювачами, відбувається за рахунок використання трансформатора підвищеної частоти з підвищеним значенням ККД, на відміну від трансформаторів промислової частоти, та впровадження гібридних напівпровідникових ключів, які мають відносно низьке значення електричних втрат.

Біографія автора

A. M. Mukha, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Муха Андрій Миколайович

Зав. каф. "Електротехніка та електромеханіка", доцент, д.т.н.

Посилання

Мукминова, Т. А. Прогрес залізничного транспорту визначається характеристиками тягового рухомого складу [Текст] / Т. А. Мукминова // Залізничний тран-спорт України. – 2004. – №5. – С. 31– 34.

Мазнев, А. С. Повышение эффективности электроподвижного состава [Текст] / А. С. Мазнев, А. М. Евстафьев // Железнодорожный транспорт. – 2010. – №9. – С.33– 36.

Ганович, В.. Перспективы обновления подвижного состава Российских железных дорог [Текст] / Ганович В. // Тран-спорт Российской федерации, №2, 2006. – С.43– 45.

Бадер, М. П. Концептуальные решения по нетрадиционным системам тягового электроснабжения и электромагнитной совместимости [Текст] / М. П. Бадер // Электрификация железнодорожного транспорта «Трансэлектро–2008»: междунар. науч.– практ. конф., 30 сент.– 04 окт. 2008 г.: тезисы докл. – Д.: ДНУЖТ, 2008. – С. 26.

Котельников, А. В. Электрификация железных дорог. Мировые тенденции и перспективы [Текст] / Котельников А. В. – М.: Интескт, 2002. – 104 с.

Феоктистов, В. П. Нужны многосистемные электровозы [Текст] / В.П. Феоктистов, В.В. Литовченко, О.Б. Баранцев // Локомотив. – 2002. – №1. – С.4– 5.

Дубинець, Л. В. Структурна схема перспективного електровозу подвійного живлення [Текст]/ Л.В. Дубинець, Г.М. Чілікін, А.М. Муха // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки): [тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика»] – Дніпродзержинськ: ДДТУ. – 2007. – С.356 – 357.

Муха, А. М. Порівняльний аналіз перетворювальних структур тягового приводу перспективних багатосистемних електровозів з тяговими двигунами постійного струму [Текст] / А. М. Муха // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2009. – №27. – С.93 – 98.

Муха, А. М. Структурна надійність тягового перетворювача для багатосистемного електровоза з асинхронними тяговими двигунами. [Текст] / А. М. Муха //Вісник. Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2009. – №28. – С. 40 – 47.

Муха, А. М. Уніфікація як критерій порівняльної оцінки структурних схем тягового перетворювача для багатосистемного електровоза [Текст] / А. М. Муха // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2009. – №29. – С. 66 – 70.

Муха, А.М. Структурні схеми тягових перетворювачів для багатосистемних електровозів з асинхронним тяговим приводом [Текст] / А.М. Муха // Збірник наукових праць “Гірнича електро-механіка та автоматика”, ДНГУ, Дніпропетровськ, вип. 82, 2009. – С.13 – 21.

Усвицкий, С. А. Электровоз ЭП20 – ба-зовая платформа электровозов нового поколения [Электронный ресурс] / С. А. Усвицкий // Техника железных дорог – 2009. – №2(6). – С. 81– 86. – Режим доступа: http://www.ipem.ru.

Козачок, В. М. Силові двоквадрантні ключі для резервних тягових ШІМ-перетворювачів [Текст] / В. М. Козачок, В. С. Нікулін, Н. М. Панасенко // Збір-ник наукових праць УкрДАЗТ. – 2009. - №108. – С.159-168.

Семененко, О. І. Імпульсний тяговий перетворювач на IGBT [Текст] / О. І. Семененко, В. С. Ковальов // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – 2010. - №114. – С.88-93.

Забродин Ю.С. Промышленная электроника [Текст] / Забродин Ю.С. – М.: Высшая Школа, 1982. – 496 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-12-01

Як цитувати

Mukha, A. M. (2012). Дослідження роботи асинхронних тягових двигунів при живленні від контактної мережі постійного струму. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (4). https://doi.org/10.15802/ecsrt2012/50657

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ