DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2012/50658

Контроль сходу ізолюючих стиків в тональних рейкових колах

I. O. Romantsev, V. I. Havryliuk

Анотація


В роботі приведений існуючий контроль сходу стиків тонального рейкового кола (ТРК), розроблена схема захисту ТРК з мінімальним збільшенням кількості її елементів, проведений розрахунок моделі ТРК із захистом від сходу ізостиків, визначені частотні характеристики захисного контуру.


Ключові слова


тональне рейкове коло, ізолюючий стик, частотні характеристики, передатна функція

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Технические решения. 419503. – 00 – СЦБ. ТР. Рельсовые цепи тональной частоты на станциях. [Текст] / Гипротранссигналсвязь. – М. – 1996. – 65 с.

Игольников А. А. О некоторых особенностях тональных рельсовых цепей. [Текст] / Игольников А. А. // Автоматика, связь, информатика. – 2008. – №11 С. 40–42.

Романцев И. О. Анализ методов расчета тональной рельсовой цепи перегона [Текст] / Романцев И. О., Гаврилюк В. И. // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2010. – Вип. 35. – С. 187-192.

Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: учебное пособие. [Текст] / Бессонов Л. А. – М.: Высш. школа, 1996. – 639 с

Кулик П. Д. Практичний посібник з технічного утримання апаратури тональних рейкових кіл ЦШ0041 [Текст] / Кулик П. Д., Удовіков О. О., Басов В. І. та ін. – К.: Видавництво. 2006. – 236 с

Аркатов В. С. Рельсовые цепи магистральных железных дорог: Справочник / Аркатов В. С., Баженов А. И., Котляренко Н. Ф. – М: Транспорт, 1992. – 384 с.

Татур Т. А. Основы теории электрических цепей (справочное пособие): учеб. пособие [Текст] / Татур Т. А. – М.: Высшая школа, 1980. – 271 с.

Кулик П.Д. Тональные рельсовые цепи в системах ЖАТ: построение, регулировка, обслуживание, поиск и устранение неисправностей, повышение эксплуатационной надежности. [Текст] / Кулик П.Д., Иванкин Н.С., Удовиков А.А. – Киев: Издательский дом «Мануфактура», 2004. – 288 с.

Фильтр путевой универсальный ФПУ. Руководство по эксплуатации. – УТС 074.00.00.00 РЭ. [Текст] / Харьков, 2004.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)