Робота аварійних реле в умовах живлення неякісною електричною енергією

Автор(и)

  • E. Ya. Kurilenko Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2012/50902

Ключові слова:

реле, час відпускання, інтервал, допуск

Анотація

Автором було досліджено понад двадцять типів аварійних реле, які використовуються на залізницях України.

Мета роботи – провести експериментальні дослідження по визначенню часу відпускання якорю аварійних реле при різних рівнях напруги живлення.

Час відпускання реле визначався за осцилограмою при відключені від живлення аварійного реле, на котушці якого було встановлено відповідний рівень напруги.

Виходячи з представлених даних, можливо по кожному типу реле проводити обробку результатів дослідження часу відпускання, базуючись на середніх значеннях часу відпускання у кожному діапазоні напруг по кожному зі зразків реле.

За експериментальними даними середній час відпускання аварійного реле типу АРП220 в діапазоні номінальної напруги на котушці дорівнює 6,43 мс, а за апроксимованою характеристикою цей час дорівнює 6,45 мс, тобто відхилення між теоретичними та усередненими значеннями складає 0,31 %. Цим значенням можна знехтувати. Середній час відпускання в діапазоні напруг відпускання дорівнює 4,88 мс, а теоретичні значення цього часу – 4,68 мс; 4,87 мс; 5,09 мс. Відповідні відхилення складають: 4,09 %; 0,2 %; 4,3 %.

Біографія автора

E. Ya. Kurilenko, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Куриленко Олена Яківна

Аспірант

Посилання

Сиченко, В. Г. Електроживлення систем залізничної автоматики: монографія [Текст] / В. Г. Сиченко, В. І. Гаврилюк / - Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2009. – 372 с.

Костроминов, А.М. Защита устройств железнодорожной автоматики и телемеханики от помех [Текст] /А. М. Костроминов/ – М.: Транспорт, 1997. – 192 с.

Сороко, В. И. Аппаратура железнодо-рожной автоматики и телемеханики: Справочник [Текст] / В.И. Сороко, Б.А. Разумовский /. – М.: Транспорт, 1981. – 399 с.

Справочник по теории вероятностей и математической статистики [Текст]/ Королюк В.С., Портенко Н.И., Скороход А.В., Турбин А.Ф. – М.: Наука, 1985. – 640 с.

Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике [Текст] / Гмурман В. Е. – М.: Высшая школа, 1975. – 146 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2012-12-01

Як цитувати

Kurilenko, E. Y. (2012). Робота аварійних реле в умовах живлення неякісною електричною енергією. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (4). https://doi.org/10.15802/ecsrt2012/50902

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ