DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2012/50907

Нові методи дослідження проблем безпеки на залізничному транспорті

O. V. Ivanov

Анотація


Для вирішення задач в сфері безпеки на залізничному транспорті стало необхідним розробка методів та інформаційних систем, що забезпечують транспортну безпеку на території України. На основі вищевикладеного підходу був розроблений комплекс моделей і методів аналізу процесів виникнення нештатних ситуацій на складних об’єктах залізничного транспорту (ОЗТ) з використанням апарату теорії матриць. В основному задача аналізу і попередження надзвичайних ситуацій в рамках запропонованої методології полягає у визначенні матриць передування і досяжності для конкретного елемента ОЗТ, який в свою чергу може бути в близькому до відмови стані. Подальший аналіз матриці передування дає можливість визначити причини, які можуть викликати утворення надзвичайної ситуації, а аналіз матриці досяжності - тяжкість її наслідків. Практичне розв'язання задач забезпечення безпеки ОЗТ повинно здійснюватись на трьох рівнях: стратегічному, тактичному, оперативному. Стратегічні завдання безпеки повинні ліквідувати джерела вразливості транспортної системи або ослабити їх.

Дані стратегічні рішення можуть бути розділені на наступні класи:

- спрямовані на ліквідацію джерел уразливості або в разі неможливості на ослаблення дії зовнішніх і внутрішніх джерел загроз;

- спрямовані на усунення або запобігання можливих загроз;

- спрямовані на запобігання або зниження інтенсивності впливу існуючих або можливих загроз безки ОЗТ;

- спрямовані на максимальне зменшення наслідків реалізації загроз і компенсації нанесеного збитку.


Ключові слова


безпека, залізничний транспорт, нештатна ситуація, сценарний аналіз

Повний текст:

PDF

Посилання


Кульба, В. В. Методолигия исследования проблем обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте [Текст] / В. В. Кульба, С. А. Косяченко, А.Б. Шелков // Управление большими системами. Сборник трудов. – 2012 – Вып. 38. – Москва: ИПУ РАН, 2012. – С.5-19.

Сафарбаков А.М. Основы технической диагностики деталей и оборудования [Текст] / А. М. Сафарбаков, А. В. Лукьянов, С. В. Пахомов. – Ч.1 – Иркутск: ИрГУПС, 2007. – 128 с.

Крамареноко, Е.Р. Системы сбора информации на железнодорожном транспорте [Текст] / Е. Р. Крамаренко – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2005. – 145 с.: ил.

Семенов, А. Д. Идентификация объектов управления [Текст]/ А. Д. Семенов, Д. В. Артамонов, А. В. Брюхачев – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2003. – 211 с.

Надежность технических систем: Справочник [Текст] / Ю.К. Беляев, В.А. Богатырев, В.В. Болотин и др.; Под ред. И.А. Ушакова. – Москва.: Радио и связь, 1985. – 608 с.

Калявин, В.П. Надежность и диагностика [Текст]/В. П. Клявин – Санкт-Петербург: «Элмор», 1998. – 230 с.

Байхельт, Ф. Надежность и техническое обслуживание: Математический поход [Текст] / Ф. Байхельт, П. Франкен – М.: Ридио и связь, 1988. – 392 с.

Архипов, Н. И. Управление в чрезвычайных ситуациях [Текст] / Н. И. Архипов, В. В. Кульба. – Москва:РГГУ, 1998. – 316 с.

Гладков, Ю. М. Методі опрделения дислокацииопорніх пунктов сил и средств для ликвидации последствий пожаров, аварий, катастроф и стихийніх бедствий на железнодорожном транспорте [Текст]/ Ю. М. Гладков, С. А. Косяченко, А. Б. Шелков // Труді IX Международной конференции по проблемам управления безопасностью ложных систем. – Москва: ИПУ РАН. – 2011. – С. 72-74.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)