DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2013/51000

Використання частотних методів для оцінки динаміки зміни параметрів обмоток електричних машин

O. Yu. Lebediev

Анотація


В статті проведено аналіз існуючих методів діагностування стану ізоляції електричних двигунів. Були виявлені їх основні недоліки та переваги. Враховуючи особливості пропонуємого методу, була розроблена електрична схема для визначення частотних характеристик обмоток досліджуваних двигунів в режимах холостого ходу і короткого замикання. Для вибраного тягового двигуна визначені хвильові параметри лінії на базі знятих частотних характеристик його обмоток. Після чого зроблено розрахунок первинних параметрів обмоток.


Ключові слова


електродвигун, коло з розподіленими параметрами, частотні характеристики, хвильові та первинні параметри обмоток

Повний текст:

PDF

Посилання


Боднар, Б. Є. Сучасні методи контролю потокового стану ізоляції тягових електричних машин локомотивів [Текст] / Б. Є. Боднар, М. І. Капіца // Залізничний транспорт України. – 2006. – № 2. – С. 22-26.

Каганов, З. Г. Электрические цепи с распределенными параметрами и цепные схемы [Текст] / З. Г. Каганов // М.: Энергоатомиздат, 1990. – 248 с.

Каллер, М. Я. Теория линейных электрических цепей железнодорожной автоматики, телемеханики и связи [Текст]: учебник для вузов ж.-д. трансп. / М. Я. Каллер, Ю. В. Соболев, А. Г. Богданов. – М.: Транспорт, 1987. – 335 с.

Полехин, С. И. Теория связи по проводам [Текст] / С. И. Полехин // М.: Связьиздат, 1960. – 464 с.

Инкин, А. И. Электромагнитные поля и параметры электрических машин. [Текст]: учеб. пособие / А. И. Инкин. – Новосибирск: ООО «Издательство ЮКЭА», 2002. – 464 с.

Белецкий, А. Ф. Основы теории линейных электрических цепей [Текст] / А. Ф. Белецкий // М.: Связь, 1967. – 608 с.

Діагностування електричних машин частотним методом [Текст] / А. П. Разгонов та ін. // Матеріали IV Міжнарод-ної науково – практичної конференції «Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті». – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2011. – С. 67-68.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)