DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2013/51001

Застосування оптоволоконних ліній та систем на залізницях України

A. S. But, T. M. Serdiuk

Анотація


Метою роботи є аналіз існуючих видів оптоволоконних ліній, оцінка переваг та недоліків, що виникають при їх обслуговуванні, та визначення напрямку при модернізації ліній зв'язку залізниць України.

Виконано аналіз існуючих волоконно-оптичних ліній і кабелів, що застосовуються в якості ліній зв'язку на залізницях України, зокрема на ДП «Придніпровська залізниця».

Як показав досвід впровадження та експлуатації волоконно-оптичних ліній на Придніпровській залізниці, головною перевагою даних типів кабелів є те, що в конструкції кабелю немає металевих елементів, на яких може бути наведено небезпечне або заважає напругу.

Також до переваг щодо використання волоконно-оптичних кабелів слід віднести широку смугу пропускання, мале загасання світлового сигналу у волокні, низький рівень шумів, високу завадозахищеність, малу вагу і об'єм, гальванічну розв'язку елементів мережі, високу захищеність від несанкціонованого доступу, вибухо- та пожежобезпечність.

Незважаючи на недоліки (складність і висока вартість виготовлення і обслуговування), співвідношення ціна / пропускна здатність для волоконно-оптичних ліній краща, ніж для інших систем.

Виконано розрахунок параметрів одно- і многомодового волоконно-оптичних кабелів. Вартість одномодових ліній є нижчою, ніж багатомодових. Пропускна здатність одномодового кабелю у багато разів вище, ніж многомодового. Для одномодового світловоду нормована частота повинна бути менше 2,405. Передача сигналів організовується на гібридній хвилі НЕ11. Показники заломлення сердечника і оболонки (n1 і n2) повинні відрізнятися незначно.


Ключові слова


волоконно-оптичний кабель, довжина хвилі, одномодовий, багатомодовий, телекомунікація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Виноградов, В.В. Линии железнодорожной автоматики, телемеханики и связи [Текст] / В.В.Виноградов, С.Е. Кустишев, В.А. Прокофьев. – М.: Маршрут, 2002 – 416 с.

Листвин, А. В., Листвин В. Н., Швырков Д. В. Оптические волокна для линий связи [Текст] / А. В. Литствин, В. Н. Листвин, Д. В. Швырков. – М.: ЛЕСАРарт, 2003. – 98 c.

Gambling, W. A. The Rise and Rise of Optical Fibers [Текст] / W. A. Gambling // IEEE Journal on Selected Topics in Quantum Electronics.– Nov./Dec., 2000. – Vol. 6, No. 6. – Р. 1084-1093.

Волоконно-оптический кабель [Электронный рессурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Волоконно-оптический_кабель.

Измерения кабелей с металлическими жилами [Электронный ресурс] / Режим дотупа: izmer-ls.ru

Листин, А. В. Рефлектометрия оптических волокон [Текст] / Листвин А.В., Листвин В.Н. – М.: ЛЕСАРарт, 2005. – 150 c.

Волоконно-оптический кабель HELUCOM® A-DQ(ZN)2Y [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sivax.kiev.ua/shop/kabeli-i-provoda/volokonno-opticheskie-kabeli/HELUCOM-A-DQZN2Y.html

MiniXtend Cable, LT, A-DQ(ZN)2Y, 4x12 E9/125 (OS2) [Электронный ресурс]: Corning. Optical Communications. – Режим доступа: http://catalog.corning.com/opcomm/en-GB/catalog/ProductDetails.aspx?cid=loose_tube_outdoor_cables_web&pid=120305&vid=123171

Воздушная линия: Технический железнодорожный словарь [Электронный ресурс] / Васильев Н.Н. и др. – М.: Государственное транспортное же-лезнодорожное издательство. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/railway/478/

Причины повреждения кабельных линий [Электронный рессурс] / Энергети-ка, оборудование, документация. – Режим доступа: http://forca.ru/stati/srs/ prichiny-povrezhdeniya-kabelnyh-linii.html

Убайдуллаев, Р. Р. Преимущества и недостатки ВОЛС [Электронный ресурс] / Р. Р. Убайдуллаев // Тералинк. – Москва: ЭКО-ТРЕНДЗ, 2000. – Режим доступа: http://www.teralink.ru/?do=

printt&id=16

Волоконно-оптическая линия передачи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/

Волконно-оптическая_линия_передачи

Бронированный волоконно-оптический кабель. Тип: ОКТБг [Электронный ресурс]: Волоконно-оптические кабели: Одаскабелью. – Режим доступа: http://odeskabel.com/vok-rus/volokonno-opticheskie-kabeli-s-tsentralnoj-trubkoj/26-oktbg.html

Типы волн в световодах. Критические длины и частоты [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/TELECOMM/OPT_LS/METOD/SAVIN_1/4.htm
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)