DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2013/51004

Підвищення безпеки розподільчих установок об’єктів систем електропостачання залізниць шляхом розробки мультифункціонального контролюючого пристрою

O. I. Bondar, O. I. Sablin, B. O. Shevtsov

Анотація


В роботі розглянуто питання розробки інтелектуального мікроконтролерного пристрою, який на основі даних інфрачервоних датчиків здійснює моніторинг доступу персоналу у розподільчі установки та їх окремі частини, а також виконує ряд додаткових функцій. На основі виконаних досліджень обрано елементну базу пристрою, визначено масогабаритні показники, запропоновано можливі місця його встановлення.


Ключові слова


електробезпека, інтелектуальний пристрій, мікроконтролер , інфрачервоний датчик

Повний текст:

PDF

Посилання


Некоторые тенденции развития АСУ технологическими процессами на подстанциях энергосистем [Текст] / Б.С. Стогний и др. // Технічна електродинаміка. – 2003. – -№ 5.–С.44-49.

Аналіз роботи господарства електрифікації та електропостачання в 2011 році [Текст]: Підстава: Наказ Укрзалізниці № 152-ЦЗ від 22.05.12. / Міністерство інфраструктури України. – К., 2011. – 324 с.

Головне управління електрифікації та електропостачання [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/about/ general_information /main_departments /department_of_electrification_and_power_su-pply.

Тутик, В.Л. Засоби моніторингу систем електропостачання залізниць [Елект-рон. ресурс] / В.Л. Тутик, Ю.В. Пилипенко, Р.Б. Каменський, П.Й. Тарасо-вич, І.В. Невечера, В.М. Стретович – Режим доступу: http://ess.kpi.ua/index.php/ru/joomla/arkhiv-konferentsi/ess10?layout=edit&id=55.

Эксплуатация и ремонт тяговых подстанций электрифицированных железных дорог. [Текст] / Н.Н. Волков и др. – М.: Транспорт, 1975.– 312 с.

Кузнецов, В. Г. Автоматизированная система учета и контроля электроэнергии дистанций электроснабжения железных дорог [Текст]: Дис... канд. техн. наук: 05.22.09 / В. Г. Кузнецов. – Днепропетровск: Днепропетровский гос. технический ун-т железнодорожного транспорта – 2002.–189 с.

Пухальский, Г. И. Проектирование дискретних устройств на интегральных микросхемах [Текст]: справочник / Г. И. Пухальский, Т. Я. Новосельцева. – М.: Радио и связь, 1990. – 304 с.

Ярочкина, Г. В. Радиоэлектронная аппаратура и приборы: Монтаж и регулировка [Текст]: / Г. В. Ярочкина. – М.: ПрофОбрИздат, 2002. – 235 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)