DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2013/51005

Дослідження напруги відпускання аварійних реле

O. Ya. Kurilenko

Анотація


Наведені методика та результати експериментального дослідження напруги відпускання аварійних реле залізничної автоматики. Автором було досліджено понад двадцять типів аварійних реле, які використовуються на залізницях України.

Виходячи з представлених даних, зроблено висновок, що у подальшому можливо проводити обробку результатів дослідження часу відпускання якорю реле базуючись на середніх значеннях напруги відпускання по кожному типу реле.


Ключові слова


реле, напруга відпускання, інтервал, допуск

Повний текст:

PDF

Посилання


Сиченко, В.Г. Електроживлення систем залізничної автоматики: монографія [Текст] / В. Г. Сиченко, В. І. Гаврилюк – Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2009. – 372 с.

Костроминов, А.М. Защита устройств железнодорожной автоматики и телемеханики от помех [Текст] /А.М. Костроминов – М.: Транспорт, 1997. – 192 с.

Сороко, В. И. Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики: Справочник [Текст] / В. И. Сороко, Б. А. Разумовский. – М.: Транспорт, 1981. – 399 с.

Шенк, Х. Теория инженерного эксперимента [Текст] /Х. Шенк. – М.: Мир, 1972. – 384 с.

Вентцель, Е. С. Теория вероятностей [Текст] /Е.С. Вентцель. – М.: Наука, 1969. – 576 с.

Справочник по теории вероятностей и математической статистики [Текст] / В. С. Королюк, Н. И. Портенко, А. В. Скороход, А. Ф. Турбин. – М.: Наука, 1985.– 640 с.

Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике [Текст] / В. Е.Гмурман – М.: Высшая школа, 1975. – 146 с.

Статистика: підручник [Текст] /за ред. А. В. Головача, А. М. Єриної, О. В. Козирєва. – К.: Вища школа, 1993. – 623 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)