DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2013/51036

Проблеми транспортної інфраструктури великих міст

О. А. Ozerova, P. A. Yanovsky

Анотація


Транспортна інфраструктура є одним із важливих чинників ефективного економічного розвитку будь-якої країни. Тому вирішення проблеми транспортної інфраструктури міст є актуальним завданням.

У статті досліджено проблеми транспортної інфраструктури країни, оцінено рівень її стану внаслідок сформованої системи управління транспортним комплексом. Визначено напрямки розвитку транспортної інфраструктури в процесі здійснення національних економічних перетворень в країні.

Метою даної статті є вивчення функціонування різних видів транспорту в найбільших транспортних вузлах, таких міст як Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Харків, Одеса, оцінка їх стану і виявлення проблем в умовах неефективного управління міськими видами транспорту.


Ключові слова


транспортна інфраструктура, транспортні послуги, внутрішньо міські перевезення

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Статистический сборник «Транспорт и связь Украины» [Текст]/ за ред. Н. С. Власенка. – К.: Государственный комитет статистики Украины, 2012. – 559 с.

Ткаченко, А.М. Логістика і територіальний розвиток [Текст]/ А. М. Ткаченко// Управління сучасним містом. – 2003 – № 1.3 (9). – С.9 – 17.

Стратегічний план розвитку міста Дніпропетровська до 2020 року [Текст]. – Дніпропетровськ, 2011 р. – 63 с.

Володькин, П. П. Основные критерии и закономерности развития систем городского пассажирского транспорта в городах Дальневосточного округа [Текст]/ П. П. Володькин, Г. Г. Денисов, Н. Н. Мартыненко // Транспорт: наука, техника, управление. – № 5. – 2011. – С. 33–38.

ДБН В. 2.3-5-2001. Государственные строительные нормы Украины. Сооружения транcпорта [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://profidom.com.ua/v-2/v-2-3/1586-dbn-v-2-3-5-2001-sooruzhenija-transporta-ulicy-i-dorogi-naselennyh-punktov
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)