DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2013/51109

Електромагнітна сумісність перетворювачів підвищеної частоти електрорухомого складу з системи залізничної автоматики дільниць електрифікованих постійним струмом

A. M. Mukha

Анотація


У статті представлені результати дослідження, за допомогою імітаційної моделі, впливу процесів у тяговому перетворювачі підвищеної частоти для асинхронного приводу на системи автоматики електрифікованих постійним струмом ділянок залізниць.

Актуальність. Вплив на надійність роботи кіл сигналізації, централізації, блокування (СЦБ) проявляється в тому, що у вторинну обмотку дросель-трансформаторів індукуються гармоніки тягового струму і при неточному налаштуванні захисного фільтра потрапляння їх у колійне реле може призвести до спотворення його коду та перекриття сигналу. Крім того, амплітуда цих гармонік значно зростає при струмозніманні через дугу під час ожеледі, величина якої може значно перевищувати допустимі значення. Таким чином, тема роботи пов'язана з дослідженням електромагнітної сумісності перетворювачів підвищеної частоти електровозів з системами залізничної автоматики є актуальною задачею.

Результати. Досліджуваний перетворювач підвищеної частоти у номінальному режимі роботи, фактично не впливає на суміжні кола системи автоматики електрифікованих постійним струмом ділянок залізниць, оскільки отримані під час моделювання значення амплітуд гармонік пульсуючого вхідного струму не перевищують їх допустимі значення, які встановлені діючими нормативними документами, щодо безпеки на залізничному транспорті.

Ключові слова


перетворювач, електровоз, електромагнітна сумісність, частота

Повний текст:

PDF

Посилання


Кондратьева Л. А. Устройства железнодорожной автоматики и телемеханіки / Кондратьева Л. А. – М.: Транспорт, 1983. – 232 с.

Казаков А. А. Станционные устройства автоматики и телемеханики / Казаков А. А., Бубнов В. Д., Казаков Е. А. – М.: Транспорт, 1990. – 431 с.

Брылеев А. М. Теория, устройство и работа рельсовых цепей / Брылеев А. М., Кравцов Ю. А., Шишляков А. В. – М.: Транспорт, 1978. – 344 с.

Разгонов А. П. Оценка электромагнитной совместимости централизованного энергоснабжения пассажирских поездов и устройств СЦБ / А. П. Разгонов, В. Т. Вислогузов. // Транспорт. Збірник наукових праць. – 2002. - №12. – С. 137 – 145.

Щербак Я. В. Анализ эффективности работы пассивных энергетических фильтров тяговых подстанций постоянного тока / Я. В. Щербак, И. В. Слободчи-ков. // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2009. - №6. – с. 27 – 31.

Бадер М. П. Электромагнитная совместимость / М. П. Бадер – М.: УМК МПС, 2002. – 638 с.

Муха А. М. Розвиток наукових основ створення тягових електропередач багатосистемних електровозів: дис. докт. техн. наук: 05.22.09 - електотранспорт / Муха А.М. Дніпропетровськ, 2011. – 1 т. – 362 с.

Дунаевский С.Я. Моделирование элементов электромеханических систем / Дунаевский С.Я., Крылов О.А., Мазия Л.В. – М-Л.: Энергия, 1966. – 304 с.

Моделювання електромеханічних систем / [Чорний О.П., Луговий А.В., Родькін Д.Й. та ін.]. – Кременчук, 2001. – 376 с.

Стульников В. И. Моделирование полупроводниковых преобразователей / В. И. Стульников, Е. В. Колчев. – К.: Техніка, 1971. – 108 с.

Богрый В. С. Математическое моделирование тиристорных преобразователей / В. С. Богрый, А. А. Русских. – М.: Энергия, 1972. – 184 с.

Дьяконов В.П. Matlab 6.5 SP1/7.0 Simulink 5/6 в математике и моделировании / Дьяконов В.П. – М.: Солон-Пресс, 2005. – 576 с.

Бутова О. А. Особенности применения пакета Matlab/Sim Power Systems для моделирования устройств силовой электроники / О. А. Бутова, В. В. Замаруев // Технічна електродинаміка. Тем. випуск «Силова електроніка та енергоефективність» – 2010. – ч.2. – с. 247 – 251.

Струтинський В. Б. Математичне моделювання стохастичних процесів у системах приводів: [монографія] / В. Б. Струтинський, О. В. Колот. – Краматорськ: ЗАТ «Тираж-51», 2005. – 530 с.

Флора В.Д. Полупроводниковые устройства / В.Д. Флора, Ю.С. Коробков. – М.: Изд-во МЭИ, 2002. – 64 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)