DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2013/51113

Система бездротової передачі даних ZigBee в процесі технічної діагностики віддалених об'єктів залізничної автоматики

A. Yu. Zhuravlev, O. Yu. Lebediev, S. A. Razgonov

Анотація


В статті було проведено аналіз існуючих мереж бездротової передачі даних. В ході якого було визначено, що використання стандарту ZigBee Pro дозволяє створювати коміркові мережі, використовуючи радіопередавачі включені по топології «точка доступу – приймач», або ж як ретрансляційні приймачі з автономним живленням. З використанням апаратури ZigBee розроблено структурну схему комплексу для дистанційної діагностики віддалених об’єктів залізничної автоматики, наприклад вузлів стрілочних електроприводів.


Ключові слова


ZigBee, бездротова мережа, роутер, кінцевий пристрій, дистанційна діагностика

Повний текст:

PDF

Посилання


Бараш, Л. Многообразие стандартов беспроводных технологий [Текст] / Л. Бараш // Компьютерное обозрение. – 2003. – №10. – С. 379-384.

[Материалы сайта] [Электронный ре-сурс]. – [2014]. – режимы доступа:

www.grouper.ieee.org.

[Материалы сайта] [Электронный ре-сурс]. – [2014]. – режимы доступа: www.zigbee.org.

[Материалы сайта] [Электронный ре-сурс]. – [2014]. – режимы доступа: www.eetimes.com.

[Материалы сайта] [Электронный ре-сурс]. – [2014]. – режимы доступа: www.instat.com.

[Материалы сайта] [Электронный ре-сурс]. – [2014]. – режимы доступа: www.freescale.com

Кразит, Т. Стандарт IEEE 802.15.4 как альтернатива [Текст] / Т. Кразит // Computer-world. – 2004. – № 34. – С. 21-26.

Ревич, Ю. Стандарты и технологии (бе-спроводные системы) [Текст] / Ю. Ревич // Электронные компоненты. – 2003. – № 5. – С. 49-53.

Журавлев А.Ю. Использование беспроводных систем передачи данных в диагностике железнодорожных устройств [Текст] / А.Ю. Журавлев, А.Ю. Лебедев, И.В. Киселев // Материалы международ-ной научно-практической конференции «современные проблемы развития интел-лектуальных систем транспорта». – Д.: Изд-во Днепропетр. нац. ун-та железн. трансп. им. акад. В. Лазаряна, 2014. – С. 31-32.

[Материалы сайта] [Электронный ре-сурс]. – [2014]. – режимы доступа: www.wireless.ru.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)