DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2013/51288

Безпечність залізобетонних конструкцій колонної станції метрополітену при зміні їх геометричних параметрів

V. D. Petrenko, O. L. Tiutkin

Анотація


Мета. В статті наведені результати числового аналізу залізобетонної конструкції колонної станції метрополітену у випадку варіації кроку колон по умовам безпеки. Мета цієї статті полягає у вивченні роботи системи колон, як найбільш завантажених елементів, що є одним з головних пріоритетів забезпечення безпечної та безаварійної роботи при нормальній експлуатації станційної конструкції. Методика. Розроблено об’ємну скінченно-елементну модель станції. Для аналізу напружень застосовано четверту теорію міцності. Результати. В наданій роботі викладені результати числового аналізу методом скінченних елементів на основі комплексу Structure CAD (SCAD) залізобетонної оправи станції із варіацією кроку колон, який в більшості випадків при спорудженні станцій приймається конструктивно. Побудовані графіки залежностей дозволили визначити безпечний крок колон. Наукова новизна. На основі теоретичних досліджень напружено-деформованого стану моделей показано, що при збільшенні відстані між колонами від 3,6 до5,4 мстатична робота несучих елементів станції є цілком прогнозуємою, тому що закони формування зусиль в них не виходять за межі лінійних. Але збільшення кроку колон до значних величин буде недоцільним з позиції безпечних умов експлуатації та викликає значні перевантаження несучих елементів в період будівництва. Практичне значення. Практична значимість обумовлена за підсумками оцінки впливу кроку колон станції для зміни напружено-деформованого стану її конструкції. Визначення напружено-деформованого стану конструкції запобігає різним аварійним ситуаціям, оскільки дозволяє впевнено прогнозувати наслідки змін в проектних рішеннях і отримувати безпечні умови експлуатації станцій колонного типу.


Ключові слова


числовий аналіз, безпека залізобетонної конструкції, колонна станція, метрополітен, крок колон

Повний текст:

PDF

Посилання


Баженов, В. А. Полуаналитический метод конечных элементов в механике деформируемых тел [Текст] / В. А. Баженов, А. И. Гусляр,

А. С. Сахаров. – К. : НИИ строительной механики, 1993. – 376 с.

Гузченко, В. Т. Определение напряженного состояния конструкции колонной станции метрополитена [Текст] / В. Т. Гузченко, Д. Р. Шабодяш // Сб. на-учн. тр. «Устойчивость геотехнических сооружений на железнодорожном транспорте». – Д. : ДИИТ, 1989. – С. 45-47.

ДБН В.2.3-7-2010. Споруди транспорту. Метрополітени [Текст]. – К. : ДП «Укрархбудінформ», 2011. – 195 с.

Демешко, Е. А. Расчет колонной станции метрополитена как пространственной конструкции [Текст] / Е. А. Демешко, С. Б. Косицын, А. Е. Слемзин // Транспортное строительство. – 1992. – № 1. – С. 32-35.

Перельмутер, А. В. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа [Текст] А. В. Перельмутер, В. И. Сливкер. – К. : Сталь, 2002. – 600 с.

Петренко, В. І. Розрахунок трисклепінчастих станцій метрополітену глибокого закладення [Текст] / В. І. Петренко, В. Д. Петренко, О. Л. Тютькін. – Д. : Наука і освіта, 2004. – 176 с.

Петренко, В. И. Современные технологии строительства метрополитенов в Украине [Текст] / В. И. Петренко, В. Д. Петренко, А. Л. Тютькин. – Д. : Наука і освіта, 2005 – 252 с.

Петренко, В. Д. Комплексний аналіз колонної станції із варіацією глибини закладення [Текст] / В. Д. Петренко, О. Л. Тютькін, В. І. Петренко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Д. : Вид-во ДНУЗТу, 2011. – Вип. 39. – С. 138-143.

Устинов, В. П. Метод конечных элементов в расчете железобетонных конструкций [Текст] / В. П. Устинов, В. М. Круглов, В. И. Кудашов // «Метод конечных элементов в строительной механике», Горький, 1975, Горьковский университет им. Н.И. Лобачевского – С. 141-148.

Якобс, В. В. О выборе рациональной конструкции станций метрополитена [Текст] / В. В. Якобс, О. Ю. Антонов // Транспортное строительство. – 1967. – № 5. – С. 48-49.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)