DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2013/51289

Контроль стану поверхні кочення коліс рухомого складу залізниць акустичним методом

S. Yu. Buryak

Анотація


Наведено методи виявлення дефектів та відхилень від норми поверхні кочення колеса, які застосовуються в теперішній час, також їх переваги та недоліки. Запропоновано власний метод виявлення пошкоджень поверхні кочення колеса на основі діагностування за звуком.


Ключові слова


колісні пари, діагностування за звуком, дефекти поверхні кочення, пошкодження колісних пар, автоматизовані системи визначення дефектів

Повний текст:

PDF

Посилання


Краушав, Ф. Колеса во взаимодействии с рельсами [Текст]/ Ф. Краушав // Железные дороги мира. – 1998. – № 11. – С. 66−69.

Луке, M. Стенд для исследования системы колесо-рельс [Электронный ресурс] / M. Луке // Железные дороги ми-ра. – 2005. – № 4. – С. 41−46. – Режим доступа: http://www.zdmira.com/arhiv/2005/zdm-2005-no-04#TOC--5. − Загл. с экрана.

Кассиди, Ф. Перспективные материалы для изготовления колес [Текст]/ Ф. Кассиди // Железные дороги мира. – 2002. – № 5. – С. 40−41.

Хаушилд, Г. Автоматическая диагностика колесных пар с помощью системы ARGUS [Текст] / Ф. Кассиди // Железные дороги мира. – 2001. – № 12. – С. 36−42.

Диагностика технического состояния вагонов. Железнодорожные вагоны. Введение в дисциплину [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vagoni-jd.ru/razdel_12.6%20diagnostika.php. − Загл. с экрана.

Венедиктов, А. З. Бесконтактный контроль параметров колесных пар [Текст]/ А. З. Венедиктов // Железные дороги мира. – 2004. – № 10. – С. 61−65.

Інструкція з технічного обслуговування вагонів в експлуатації. – ЦВ/0043. [Текст] – К., 2008, 221 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)