DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2013/51290

Застосування методів розпізнавання станів рейкової лінії для визначення режиму роботи рейкових кіл

О. M. Voznyak

Анотація


У роботі розроблено методику та сформовано ряд функцій для визначення нормального, шунтового та контрольного режимів роботи рейкових кіл, визначено та проаналізовано їх коефіцієнти. Актуальність роботи. Переваги методів розпізнавання станів рейкових кіл полягають у значному розширенні функціональних можливостей класифікації станів за рахунок суттєвого збільшення глибини розпізнавання засобами множин інформативних ознак та функцій і розбиття станів на множини класів. Крім зазначеного можливо організовувати внутрішню логіку із застосуванням потужного математичного апарату при використанні комп’ютерної техніки, який дасть змогу шляхом ускладнення алгоритмів класифікації підвищити точність розпізнавання. Тому доцільно розробити систему (пристрій), яка, використовуючи методи розпізнавання станів, визначатиме у якому з режимів працює рейкове коло за значеннями напруги, струму та фаз напруги і струму на початку та вкінці рейкової лінії, що забезпечить нечутливість таких систем до зовнішніх впливів, а, в цілому – до підвищення надійності таких систем та безпеки руху поїздів. Мета. Для визначення та дослідження областей існування характеристичних ознак і формування ознак станів потрібно розробити математичні моделі, які, за допомогою поліномів Лагерра, описуватимуть стани (ознаки) рейкової лінії у нормальному, шунтовому та контрольному режимах. Наукова новизна. Вперше, використовуючи поліноми Лагерра, розроблена методика, де сформовано ряд функцій для визначення нормального, шунтового та контрольного режимів роботи рейкових кіл, визначено та проаналізовано їх коефіцієнти. Практичне значення. Використовуючи запропонований підхід з використанням поліномів Лагерра, при збільшенні порядку функції, можливо, у подальшому, визначати координату пошкодження рейкової лінії у контрольному, чи координату і швидкість рухомої одиниці на даній рейковій лінії у шунтовому режимах роботи рейкового кола. Отримані результати можуть бути корисними проектувальникам систем залізничної автоматики для проектування систем, які визначатимуть координату і швидкість рухомої одиниці чи координату пошкодження рейкової лінії.


Ключові слова


автоматика і телемеханіка, рейкові кола, режими роботи рейкових кіл, нормальний режим, шунтовий режим, контрольний режим

Повний текст:

PDF

Посилання


Аркатов, В. С. Рельсовые цепи магистральных железных дорог / В. С. Аркатов, А. И. Баженов, Н. Ф. Котляренко. – М.: Транспорт, 1992. – 384 с.

Аркатов, В. С. Рельсовые цепи: Анализ работы и техническое обслуживание / В. С. Аркатов, Ю. А. Кравцов, Б. М. Степенский. – М.: Транспорт, 1990. – 295 с.

В. С. Аркатов, Ю. В. Аркатов, С. В. Казеев, Ю. В. Ободовский. Рельсовые цепи магистральных железных дорог: Справочник – 3-е издание, переработанное и дополненное. – Москва, Издательство "ООО Миссия-М", 2006. – 496 с.

Каллер, М. Я, Соболев, Ю. В., Богданов, А. Г. Теория линейных электрических цепей железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Учебник для вузов ж.-д. трансп. – М.: Транспорт, 1987г. – 335с.

Суетин, П. К. Классические ортогональные многочлены. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 480 с.

Справочник по специальным функциям с формулами, графиками и таблицами / под ред. М. Абрамовича, И. Стигана. – М.: "Наука", 1979. – 830 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)