DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2013/51292

Вибір ефективного рішення в дискретному динамічному програмуванні

V. V. Laguta

Анотація


Розглядається задача оптимізації багатостадійного процесу на безлічі ефективних траєкторій за допомогою дискретного динамічного програмування. Описана процедура скорочення допустимих траєкторій, що розглядаються, в задачах які допускають введення компромісного показника процесу що оптимизується, виходячи з природних умов його протікання.


Ключові слова


векторна оптимізація, дискретні системи, динамічне програмування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bellman R.E. Dynamic Programming / Reprint edition. Dover Publications, INC. N.Y. –2003. –366 p.

Bellman R.E., Dreyfus S .E. Applied dynamic programming // Princeton University Press. –1962. –388 p.

Григорьев, А. М. Динамическое программирование в обобщенной задаче курьера с внутренними работами: элементы параллельной структуры. [Текст] / А. М. Григорьев, Е. Е. Иванко, А. Г. Ченцов // Моделирование и анализ информационных систем. –Ярославль. –2011. –Том 18. – №3. –С.101-124.

Ченцов, А. Г. Динамическое программирование в одной нестационарной задаче маршрутизации [Текст] / А. Г. Ченцов, П. А. Ченцов // Изв. Института математики и информатики УдмГУ. –Ижевск, –2012. –Выпуск 1(39). –С. 151-154.

Струченков, В. И. Новые алгоритмы оптимального распределения ресурса [Текст] / В. И. Струченков // Прикладная дискретная математика. –М. –2010. –№4(10). –С.73-78.

Лагута, В. В. Тягові розрахунки на множені Парето за двома показниками [Текст] / В. В. Лагута // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені акад. В. Лазаряна. –Д. № 38. –С. 194-200.

Bellman R.E., Cook K.L., Lockett J.A. Algorithms, graphs, and computers / Volume 62. Academic Press. –New York and London. –1970. –246 p.

Кузюрин, Н.Н. Эффективные алгоритмы и сложность вычислений [Текст] / Н. Н. Кузюрин, С. А. Фомин. –М.: МФТИ. –2007. –210c.

Подиновский, В. В. Парето-оптимальные решения многокритериальных задач [Текст] / В. В. Подиновский, В. Д. Ногин. – М.: Наука. –1982. – 254 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)