DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2013/51294

Моніторинг забруднення атмосферного повітря бенз(а)піреном та вуглеводнем

L. F. Dolina, V. A. Kozachyna, V. V. Pristinskij

Анотація


Метою даної роботи є узагальнення даних моніторингу забруднення  атмосферного повітря території України бенз(а)піреном та вуглеводнями.

Результати. Забрудненість атмосферного повітря України характеризується наявністю в повітрі таких речовин, як: пил, оксиди сірки, оксиди вуглецю, оксиди азоту, аміак, сірководень.

Висновки. Серед областей з найвищим рівнем забруднення атмосферного повітря слід виділити наступні: Одеська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Черкаська, Вінницька, Київська. Забруднення бенз(а)піреном та вуглеводнями тут досягає дуже високого рівня.

Для зниження викидів небезпечних речовин від коксохімічних підприємств рекомендується застосувати сучасні екологічні технології виробництва та більш ефективні очисні споруди на всіх процесах виробництва коксу.


Ключові слова


атмосферне забруднення, антропогенний вплив, вуглеводні, бенз(а)пірен, моніторинг довкілля

Повний текст:

PDF

Посилання


Клименко М. О., Прищепа А. М., Вознюк Н. М. Моніторинг довкілля [Текст]: Підручник. - К.: Видавничий центр “Академія”, 2006. - 360 с.

Постанова від 9 березня 1999 р. N 343 Київ Про затвердження порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря. Положення про державну систему моніторингу довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1998 р. № 391.

Долина Л. Ф. Мониторинг окружающей среды и инженерные методы охраны биосферы, Часть 2. Проектирование мониторинга [Текст] - Днепропетровск: Континент, 2004. -105с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)