Електроживлення і захист пристроїв електричної централізації

Автор(и)

  • T. M. Serdiuk Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • Z. V. Todorov Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • A. V. Gretsko Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2015/73835

Ключові слова:

панелі електроживлення, пост електричної централізації, релейний захист, небезпечний та заважаючий впливи, пристрої захисту

Анотація

Мета. Метою даної роботи є аналіз проблем, що виникають в панелях електроживлення старого зразку, розробка рекомендацій щодо розрахунку та впровадженню сучасних схем і засобів релейного захисту, оцінка впливу системи тягового електропостачання на роботу пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ). Методика. Виконано оцінку причин несправностей і пожежної небезпеки в панелях електроживлення поста електричної централізації і засобів захисту в пристроях електроживлення. Удосконалена методика розрахунку максимального струмового захисту з блокуванням по мінімальній напрузі. Результати. Виконано розрахунки опорів електроживлячих установок з різними рівнями напруг з урахуванням взаємоіндукції контактної мережі і високовольтних ліній сигналізації, централізації і блокування (ВЛ СЦБ). Визначено струми і напруги уставок максимального струмового захисту лінії ВЛ СЦБ 10 кВ електрифікованої ділянки змінного струму. Виявлено, що неправильне функціонування пристроїв СЦБ може виникати внаслідок впливу тягового струму на рейкові кола в нормальних і аварійних режимах роботи системи електропостачання та в результаті короткочасної перерви або зниження напруги живлення. Наукова новизна. Наукова новизна полягає в удосконаленні формул розрахунку опору короткого замкнення (КЗ) максимального струмового захисту з блокуванням по мінімальній напрузі за рахунок урахування ємнісного та індуктивного впливу тягової мережі змінного струму 25 кВ на лінії ВЛ СЦБ, що дозволило більш точно визначити значення струмів уставок мінімального і максимального КЗ і мінімальну напругу. Відносні похибки розрахунків в порівнянні з уставками, які застосовуються на діючій ділянці, не перевищили для струмів – 2 %, для напруги – 2,2 %. Практична значимість. Розроблено рекомендації щодо впровадження сучасних засобів релейного захисту в пристроях залізничної автоматики. Для захисту ліній ВЛ СЦБ 6 (10) кВ запропоновано застосовувати двоступеневий трифазний трьохрелейний максимальний струмовий захист з блокуванням по мінімальній напрузі.

Біографії авторів

T. M. Serdiuk, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Сердюк Тетяна Миколаївна

Кафедра "Автоматика, телемеханіка та зв'язок", доцент, к. т. н.

Z. V. Todorov, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Тодоров Захар В., студент

A. V. Gretsko, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Грецько Олександр В., студент

Посилання

Коган, В. Г. Аппаратура электропитания железнодорожной автоматики. [Текст] / В. Г. Коган, М. М. Молдавский. – М: ИКЦ «Академкнига», 2003. – 438 с.

Электропитание устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи [Текст] / Под ред. Вл. В. Сапожников – М.: Маршрут, 2005. – 453 с.

Михайлов, А. Ф. Электропитающие устройства и линейные сооружения автоматики, телемеханики и связи железнодорожного транспорта [Текст] / А. Ф. Михайлов, Л. А. Частоедов. – М.: Транспорт, 1987. – 383 с.

Модернизированные панели питания ЭЦ для крупных станций [Текст] / Ганеев Э. А. и др. // Автоматика, связь, информатика. – 2008. – №11. – С. 19-22.

Зингер, М. Б. Питающие панели будут работать надежнее [Текст] / М. Б. Зингер // Автоматика, связь, ин-форматика. – 2012. – № 10. – С. 18-20.

Сороко, В. И. Аппаратура железнодорожной автоматики и телемеханики [Текст]: Справочник: в 2 кн. Кн. 2. – 3 изд. / В. И. Сороко, Е. Н. Розенберг – М.: НПФ «Планета», – 2000. – 1008 с.

Ганеев, Э. А. Источники питания ново-го поколения для устройств ЖАТ / Э. А. Ганеев, А. Ю. Грайфер, С. П. Сергеев // Автоматика, связь, ин-форматика. 2011. – № 8. – С. 9-10

Питающие пункты устройств автомати-ки и телемеханики. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://scbist.com/stati-po-scb/2857-statya-pitayuschie-punkty-ustroistv-avtomatiki-i-telemehaniki.html.

Пат. № 67168 Україна. Мікропроцесорна централізація стрілок та сигналів “СТАРТ”: Пат. 67168 Україна, В61L21/00 [Текст]/ Бодня Є. В. – № u 201107107. Заявлено 06.06.2011; Опубл. 10.02.2012, Бюл. № 3.– 9 с.

Кононов, В. А. Основы проектирования электрической централизации промежуточных станций [Текст] / В. А. Кононов, А. А. Лыков, А. Б. Никитин. – М.: УМК МПС Рос-сии, 2003. – 316 с.

Современные устройства электропитания микропроцессорных и релейных систем железнодорожной автоматики. Назначение и область применения СПУ [Электронный ресурс] / ОАО «РА-ДИОАВИОНИКА». – Режим доступа: http://static.scbist.com/scb/uploaded/111318_1398165728.pdf.

Игнатов, Г. Б. Основные направления повышения надежности электроснабжения устройств СЦБ [Текст]/ Г. Б. Игнатов, Е. Э. Закиев, А. В. Наумов // Вестник ВНИИЖТ. – 2005. – № 1. – С. 9-13.

Поплаухин, Э. Н. Пособие по ознакомлению с основными принципами работы и системами электроснабжения устройств СЦБ [Электронный ресурс]/ Э. Н. Поплаухин, Н. В. Ожиганов. – Дорожная электротехническая лаборатория. СКЖД, 2001. – Режим доступа: http://rostovrailway.narod.ru/posobie.htm

Набойченко, И. О. Посты ЭЦ не должны гореть [Текст]/ Набойченко И. О. // Автоматика, связь, информатика. – 2010. – № 11. – С. 23-26.

Правила улаштування електроустановок [Текст]: вид. 3-тe, перероб. і доп. – Мінпаливенерго України, 2010. – 736 с.

Правила технічної експлуатації залізниць України [Текст]: Наказ № 258 від 25.07.2006, зареєстр. в Мін-ві Юстиції України від 25.10.2006 р. від № 1143/13017 ./ Мінпаливенерго України. – К., 2006.

ЦШ-0042: Пристроїв сигналізації, централізації та блокування. Технологія обслуговування [Текст]: Наказ № 347-ЦЗ від 26.04.2006/ Міністерство транс-порту. – К., 2006.

Інструкція з технічного обслуговування і ремонту пристроїв електропостачання систем сигналізації, централізації та блокування (СЦБ) ЦЕ-0033 [Текст]: За-тв. Наказ Укрзалізниці від 09.02.2012. №048-Ц на заміну ЦЕ-0002. –К., 2012. – 53 с.

ЦШ-0060: Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування [Текст]: Наказ № 090-ЦЗ від 07.10.2009 / Міністерство транспорту. – К., 2009.

Блок включения фидера модернизированный БВФ-М [Электронный ресурс] / ТУ 32 ЦШ 162.29-2011 (черт. 22389-00-00) Режим доступа: –http://geksar.ru/attachments/148_BVF-M.pdf

Рогачева, И. Л. Эксплуатация и надежность систем электрической централизации нового поколения [Текст] / Рогачева И. Л. – М.: Маршрут, 2006. – 220 с.

Environmental Product Declaration EBILock 950 – Interlocking System/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bombardier.com/content/dam/Websites/bombardiercom/supporting-docu-ments/Sustainability/Reports/BT/Bombardier-Transportation-EPD-EBI-Lock-950-Interlocking-System-en.pdf

Герм, Л. А. Устройства и линии электроснабжения автоблокировки [Текст] / Л. А. Герман, М. И. Векслер, И. А. Шелом. – М.: Транспорт, 1987 – 192 с.

Реле напряжения, перекоса и последо-вательности фаз РНПП-301 [Электронный ресурс]: рук-во по экспл. Паспорт: ООО «НОВАТЕК-Электро». – Режим доступа: http://novatek-electro.com/docs/doc_rnpp-301.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-16

Як цитувати

Serdiuk, T. M., Todorov, Z. V., & Gretsko, A. V. (2015). Електроживлення і захист пристроїв електричної централізації. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (9). https://doi.org/10.15802/ecsrt2015/73835

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ