Вплив нерівностей колії в межах залізничних переїздів на безпеку руху поїздів

Автор(и)

  • M. B. Kurhan Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • D. M. Kurhan Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • O. F. Luzhitskij Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2015/73842

Ключові слова:

безпека руху, нерівності колії, деформації колії, залізничний переїзд, пересічення в різних рівнях

Анотація

Мета. Відомо, що при реконструкції залізниці для впровадження швидкісного руху поїздів виконуються роботи з виправлення колії в профілі і в плані. Якщо на ділянках між переїздами корегування плану здійснюється у межах основної площадки земляного полотна, то в зоні переїзду зсуви колії виконати складно, а тому часто перед і за переїзним настилом утворюються нерівності в плані, що призводить до зниження плавності й комфортабельності їзди. Такі нерівності виявляються під час проходу колієвимірювального вагону. Проведений статистичний аналіз колієвимірювальних стрічок показав стійку тенденцію накопичення нерівностей колії в зоні розташування переїздів. Тому метою даної роботи є дослідження впливу нерівностей колії на плавність і безпеку руху поїздів. Методика. Колія представлена інерційною пружньо-дисипативною системою з натурними нерівностями. Переміщення кожного з тіл у можливих лінійних і кутових напрямках описується диференціальними рівняннями Лагранжа другого роду з урахуванням зв'язків, накладених на ці тіла. Для виконання розрахунків необхідні вихідні дані, що адекватно описують геометрію колії. Найбільш зручним, перш за все враховуючи регулярність заїздів, залишається стрічка колієвимірювального вагону. Для визначення спектру динамічних показників було виконано моделювання руху вагону з використанням методів статистичної обробки даних. Результати. Моделювання руху екіпажу виконувалось для максимальних швидкостей 80, 100 і 120 км/год та нерівностями колії з відступами І, ІІ і ІІІ ступеню. При швидкості руху 120 км/год коефіцієнт запасу стійкості колеса проти вкочення на головку рейки змінюється від 2,6 до 1,5 і при подальшому зростанні нерівностей колії з урахуванням нерівнопружності підрейкової основи може стати меншим допустимого значення, що викличе загрозу безпеці руху поїздів. Наукова новизна. Отримали подальший розвиток питання оцінки і дослідження розвитку нерівностей колії. Отримані статистичні дані стосовно накопичення нерівностей колії в межах залізничного переїзду та встановлено вплив цих нерівностей на безпеку руху залізничного транспорту.

Біографії авторів

M. B. Kurhan, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Курган Николай Борисович

Зав. кафедри «Проектування і будівництво доріг», 

д.т.н., професор

D. M. Kurhan, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Курган Дмитро Миколайович

Каф. «Колія та колійне господарство»,  доцент, к.т.н.

O. F. Luzhitskij, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Лужицький Олег Федорович

Кафедра «Проектування і будівництво доріг», аспірант 

Посилання

Курган, М. Б. Дослідження нерівностей колії в межах залізничних переїздів [Текст] / М.Б. Курган, Д.М. Курган, О.Ф. Лужицький // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – 2015. – № 5 (59).

Ганичев, А. И. Обеспечение безопасности движения на нерегулируемых железнодорожных переездах в системе «машинист-локомотив-окружающая среда»: автореф. дис. канд. техн. наук: 05.22.07, 05.22.01 / А. И. Ганичев; Са-мара – 2001. – 10 с.

Fischer, S. Traction Energy Consumption of Electric Locomotives and Electric Multiple Units at Speed Restrictions [Text] //Acta Technica Jaurinensis. – 2015. – Т. 8. – №. 3. – С. 240-256.

Курган, М. Б. Шляхи зниження аварійності на залізничних переїздах [Текст] / М. Б. Курган, О. Ф. Лужицький, М. О. Гаврилов // Електромагнітна су-місність та безпека на залізничному транспорті. – 2014. – № 7. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2014.

Курган, М. Б. Умови підвищення надійності і безпеки руху поїздів по залізничній колії [Текст] / М. Б. Курган, С. Ю. Байдак О. Ф. Лужицький // Елек-тромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. – 2014. – № 7. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, 2014.

Гаттаулин, С. Т. Экономическая оценка и пути снижения потерь на железнодорожных переездах: автореф. дис…. канд. екон. наук: 08.00.05, 08.00.13 / Гатауллин Сергей Тимурович; Москва – М., 2009. 19 с.

Мохонько, В. П. Микропроцессорная система обеспечения безопасности функционирования железнодорожных переездов: автореф. дис…. канд. техн. наук: 27.00.02 / Мохонько Владимир Петрович; Самара – 2000. – 42 с.

Тарадин, Н. А. Методы оценки безопасности функционирования систем железнодорожной автоматики и телемеханики: автореф. дис…. канд. техн. наук: 05.22.08 / Тарадин Николай Алек-сандрович; Москва – М., 2010. 14 с.

Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України. ЦП-0287 [Текст] / А. Бабенко, Г. Линник, К. Мойсеєнко, О. Патласов, В. Яковлев. – Київ: 2015. – 45 с.

Quantifying Rail-Highway Grade Crossing Roughness: Accelerations and Dynamic Modeling [Text] / T. Wang, R. R. Souleyrette, D. Lau, A. Aboubakr, E. Randerson // Transportation Research Board 94nd Annual Meeting. No. TRB15-4825. Washington DC, USA. – 2015.

Rose, J. G. Rehabilitation Assessment and Management Practices to Ensure Long-Life, High-Performance Highway-Railway At Grade Crossings [Text] / J. G. Rose, B. R. Malloy, R. R. Souleyrette // Proceed-ings of the Joint Rail Conference JRC. – 2014. – Т. 3761.

Технічні вказівки щодо оцінки стану рейкової колії за показниками колієвимірювальних вагонів та забезпечення безпеки руху поїздів при відступах від норм утримання рейкової колії. ЦП-0267 [Текст] / О. М. Патласов, В. В. Рибкін, Ю. В. Палейчук, С. О. Соломаха, П. В. Панченко. – Київ: 2012. – 25 с.

Коссов, В. С. Результаты эксплуатационных испытаний геометрически-силового метода оценки состояния пути [Текст] / В. С. Коссов, А. Л. Бидуля, О. Г. Краснов, М. Г. Акашев // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропет-ровського національного університету залізничного транспорту імені академі-ка В. Лазаряна. – 2013. – №. 5. – С. 97-104.

Ушкалов, В. Ф. Расчетные возмущения для оценки динамических качеств грузовых вагонов [Текст] / В. Ушкалов, Л. Лапина, И. Машченко // Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта. – 2013. – N 4 (46). – С. 135-144.

Данович, В. Д. Математическая модель взаимодействия пути и пассажирского вагона при движении по участкам произвольной кривизны [Текст] / В. Д. Данович, А. Г. Рейдемейстер , Н. В. Халипова // Транспорт: Сб. научн. тр. ДИИТа. Вып. 8 – Днепропетровск. 2001. с. 124–138.

Лазарян, В. А. Динамика транспортных средств: Избр. тр. [Текст] / В. А. Лазарян – К.: Наук. думка, 1985. – 528 с.

Динамика вагона [Текст] / Под ред. С. В. Вершинского. –М.: Транспорт, 1978. – 352 с.

Курган, М. Б. Застосування математичної моделі просторових коливань пасажирського вагона для вирішення задач реконструкції плану залізничної колії [Текст] / М. Б. Курган // Проектування, виробництво та експлуатація автотранспортних засобів і поїздів: Щорічний науково-виробничий журнал. – Львів: Логос, 2004. – №11. – С. 128-135.

Радченко, Н. А. Криволинейное движение рельсовых транспортных средств [Текст] / Н. А. Радченко. – К.: Наук. думка, 1988. – 216 с.

Курган, Д. М. До вирішення задач розрахунку колії на міцність із урахуванням нерівнопружності підрейкової основи [Текст] / Д. М. Курган // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – 2015. – № 1(55). – С. 90-99.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-16

Як цитувати

Kurhan, M. B., Kurhan, D. M., & Luzhitskij, O. F. (2015). Вплив нерівностей колії в межах залізничних переїздів на безпеку руху поїздів. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (9). https://doi.org/10.15802/ecsrt2015/73842

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ