Методи, заходи та засоби підвищення безпеки руху на залізничних переїздах

Автор(и)

  • O. M. Voznyak Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2015/73846

Ключові слова:

автоматика і телемеханіка, залізничний переїзд, безпека руху, стан аварійності

Анотація

Актуальність роботи. Стан безпеки на залізничних переїздах як в Україні, так і в інших країнах, залежить не тільки від технічного оснащення переїзду, а й від культури поведінки усіх учасників руху. Організація руху переїздами повинна забезпечувати максимальний захист учасників руху від потрапляння в ДТП, мінімальні затримки транспортних засобів і максимальну зручність пересування водіїв, машиністів і пасажирів транспортних засобів через переїзд. Мета. Вивчення вітчизняного та зарубіжного досвідів підвищення безпеки руху на залізничних переїздах. Наукова новизна. Здійснено узагальнення різноманітних методів, заходів та засобів підвищення безпеки руху на залізничних переїздах. Практичне значення. Комплексне використання ряду організаційних, навчальних та технічних заходів, запровадження нових та модернізація існуючих пристроїв сприятиме підвищенню рівня безпеки в межах залізничних переїздів. Шляхи вирішення проблеми підвищення безпеки на залізничних переїздах включають до себе: будівництво за маршрутами руху швидкісних поїздів нових шляхопроводів, замість існуючих переїздів; впровадження технологій, які зроблять повністю неможливим проїзд автотранспорту на переїзд при забороненому показанні дорожнього світлофора; перекриття проїжджої частини переїздів за допомогою чотирьох шлагбаумів; посилення взаємодії Укрзалізниці з підрозділами патрульної поліції (колишнього ДАІ) щодо контролю за дотриманням правил дорожнього руху на переїздах; розробка та поширення програм навчальних курсів для дітей про правила безпеки на залізницях.

Біографія автора

O. M. Voznyak, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Возняк Олег Михайлович,

Львівська філія, старший викладач

Науковий співробітник відділу залізнично-транспортних досліджень Львівського НДІ судових експертиз

Посилання

CENELEC EN 50129: Railway Application – Safety-related Electronic Systems for Signaling. 2000.

Бабков, В. Ф. Дорожные условия и безопасность движения [Текст] / В. Ф. Бабков. – М.: Транспорт, 1993. – 271 с.

Бойник, А. Б. Перспективные системы автоблокировки на железнодорожном транспорте. – Харьков: ХарГАЖТ, 2000. – 25 с.

Бойник, А. Б. Современные системы автоматической блокировки [Текст] / А. Б. Бойник, Г. В. Коваленко, Р. В. Макаренко // Залізн. трансп. України. –2001. – № 5.– С.14–19.

Бойнік, А. Б. Теоретичні основи ефективної експлуатації систем керування загороджувальними пристроями. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Харків – 2003.

Варбанец, Н. Г. Повышение безопасности движения в местах пересечения железнодорожного и автомобильного транспортных потоков [Текст] / Н. Г. Варбанец // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті – 2009. – № 3. – С. 30-32.

Галузева програма забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах на 2011-2015 роки. [Текст]. – Киев: Укрза-лізниця. – 2010 р.

Дмитриев, В. С. Системы автоблокировки с рельсовыми цепями тональной частоты [Текст] / В. С. Дмитриев, В. А. Минин – М.: Транспорт, 1992. – С. 182.

Кириленко, А. Г. Счетчики осей в системах железнодорожной автоматики и телемеханики: Учебное пособие [Текст] / А. Г. Кириленко, А. В. Груша. – Хаба-ровск: Изд-во ДВГУПС, 2003.

Кулик, П. Д. Тональные рельсовые цепи в системах ЖАТ: построение, регулировка, обслуживание и устранение неисправностей, повышение эксплуатационной надежности [Текст] / П. Д. Кулик, И. С. Ивакин, А. А. Удовиков – К: Издательский дом «Мануфактура», 2004. – 288 с.

Леушин, В. Б. Ограждающие устройства на железнодорожных переездах: Конспект лекций по дисциплине «Автоматика и телемеханика на перегонах» для студентов специальности 210700 дневной и заочной форм обучения [Текст] / В. Б. Леушин – Самара: Сам-ГАПС, 2004. – 48 с.

Микропроцессорная автоматическая переездная сигнализация (МП АПС). [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.rwa.com.ua/resheniya/promyishlennyiy-zheleznodorozhnyiy-transport/mpaps.html

Перегонные системы автоматики: Учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта [Текст] / под ред. В. Ю. Виноградовой. – М.: Маршрут, 2005. – 292 с.

Применение аппаратуры ЭССО для контроля свободности путевых участков методом счета осей: Методические указания по проектированию устройств автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте И–283–01. – СПб.: МПС; ГУП Гипротранссиг-налсвязь. – 2001. – С. 42.

Самсонкин, В. Н. Роль компьютерной техники в системе обеспечения безопасности движения [Текст] / В. Н. Самсонкин, В. И. Моисеенко // Залізн. трансп. України. – 2001. – № 2. – С. 45–46.

Самсонкін, В. Н. Безпека руху поїздів на залізничному транспорті: Навчальний посібник [Текст] / В. Н. Самсонкін, А. Б. Бойнік, О. Й. Соколов – К.: КУЕТТ, 2004. –170 с.

Система автоматической переездной сигнализации на базе счета осей подвижного состава (АПС САТЭП). [Еле-ктронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.satep.com.ua/index.php?item=3&id=26

Система контроля свободности участков пути методом счета осей (ЭССО): Руководство по эксплуатации РЭ00204–9809. – Екатеринбург: Научно-производственный центр Промэлектроника УрГУПС, 2000.

Теег Г. Системы автоматики и телемеханики на железных дорогах мира: Учеб. пособие для вузов [Текст] / под. ред. Г. Теега, С. Власенка. – М.: Ин-текст, 2010 г. – 488 с.

Типовые материалы для проектирования 410003 – ТМП. Автоблокировка с тональными рельсовыми цепями и централизованным размещением оборудо-вания АБТЦ-2000. Альбомы 1, 2, 4, 5. – СПб.: ГУП ГТСС, 2000.

Типовые материалы для проектирования 410407 – ТМП. Схемы переездной сигнализации для переездов, расположенных на перегонах при любых средствах сигнализации и связи АПС-04 / Утв. ОАО «РЖД» письмом ЦШТех – 11/25 от 31.01.2006 /. Альбомы 1, 2, 3, 4. – СПб.: ГУП ГТСС, 2004.

Устройство заграждения переезда // Экспресс – информация. «Безопасность движения». Выпуск 4. – М.:, ЦНИИТЭИ МПС, 1996 г.

Федоров, Н. Е. Современные системы автоблокировки с тональными рельсовыми цепями: Учебное пособие [Текст] / Н. Е. Федоров – Самара: СамГАПС, 2004. – 132 с.

Федоров, Н. Е. Релейные и микроэлектронные системы интервального регулирования движения поездов: учебное пособие для студентов специальности «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» [Текст] / Н. Е. Федоров. М-во тр-та РФ, Федер. агентство жел.-дор. тр-та, Самарск. гос. акад. путей сообщ. В 2 ч. Ч. 1. – Самара: СамГАПС, 2006. – 167 с.

Чех, Н. П. «Барьер - Автомат» - Устройство заграждения переезда [Текст] / Н. П. Чех, В. Ф. Скубак, О. И. Цысь, В. А. Лавров // Экспресс – информация, ж. «Путь и путевое хозяйство». Выпуск 4. – Москва, ЩИИТЭИ МПС, 1997 г. – С. 1-7

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-12

Як цитувати

Voznyak, O. M. (2015). Методи, заходи та засоби підвищення безпеки руху на залізничних переїздах. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (9). https://doi.org/10.15802/ecsrt2015/73846

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ