Визначення опору ізоляції баласту рейкового кола без фазових вимірів та виключення залежностей

Автор(и)

  • I. O. Romantsev Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • V. I. Havryliuk Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2015/73850

Ключові слова:

рейкове коло, вимірювання параметрів рейкових ліній, опір ізоляції баласту, сучасні методи виміру рейкових колах

Анотація

Мета. Розробка методу виміру опору ізоляції баласту без додаткових вимірів фазових співвідношень сигналів та порушення працездатності. Методика. Для розробки методу розглянуті найбільш прості виміри в рейкових колах без відключення колійного реле, сформовані схема вимірів електричних сигналів в рейковому колі, необхідні вихідні залежності та початкові обмеження, описані попередні розрахунки для подальших обчислень, послідовність отримання результату, отримані нові залежності електричних сигналів в рейкових колах, вихідні дані для обмеження математичної моделі при визначенні опору ізоляції баласту. Результати. Отримані дані дають можливість сформувати процес беззупинного обслуговування рейкового кола при вимірі опору ізоляції баласту. Наукова новизна. Отримані нові залежності електричних сигналів в рейкових лініях при використанні методу без закриття руху по рейковому колі. Практичне значення. Отримані дані дозволяють удосконалити методологічну базу проведення вимірів в рейкових колах при удосконалення існуючого обслуговування або методів діагностування рейкових ліній.

Біографії авторів

I. O. Romantsev, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Романцев Іван Олегович

Кафедра "Автоматика, телемеханіка та зв'язок", доцент, к. т. н.

V. I. Havryliuk, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Гаврилюк Володимир Ілліч

Зав. каф. "Автоматика, телемеханіка та зв'язок", професор, д. ф.-м. н.

Посилання

Дмитренко, И. Е. Измерения и диагностирование в системах железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Учебник для вузов ж.д. трансп [Текст]. / И. Е. Дмитренко, В. В. Сапожников, Д. В. Дьяков – М.: Транспорт, 1994. – 263 с.

Преобразователь тока селективный А9-1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. [Текст]. – 2001. – 34 с.

Мультиметры В7-63/1, В7-63/2. Руководство по эксплуатации. Часть 1. [Текст]. – 84 с.

Аркатов, В. С. Рельсовые цепи магистральных железных дорог: Справочник [Текст] / В. С. Аркатов, А. И. Баженов, Н. Ф. Котляренко – М: Транспорт, 1992. – 384 с.

Кулик, П. Д. Тональные рельсовые цепи в системах ЖАТ: построение, регулировка, обслуживание, поиск и устранение неисправностей, повышение эксплуатационной надежности [Текст] / П. Д. Кулик, Н. С. Иванкин, А. А. Удовиков – Киев: Издательский дом «Мануфактура», 2004. – 288 с.

Мороз, В. П. Аналіз відмов пристроїв залізничної автоматики. [Текст] / В. П. Мороз, А. О. Лапко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2007. – №2. – С. 64-69.

Дьяконов, В. П. Математическая система Maple V R3/R4/R5. [Текст] / В. П. Дьяконов – М.: Солон. 1998. – 399 с.

Free Maple Player – MapleSoft [Електронний ресурс] / www.maplesoft.com. – 2015. – 1 с. Режим доступу: http://www.maplesoft.com/products/maple/Mapleplayer.

Измеритель сопротивления балласта ИСБ-2.[Текст] / И. С. Кац, М. Б. Гуменник, Г. Н. Грачев и др. // Автоматика, связь, информатика. – 2006 – №6 – С. 20,21.

Пат. 50848 Україна МПК B61L 25/00. Спосіб визначення опору ізоляції баласту рейкової лінії [Текст] / В. І. Гаврилюк, І. О. Романцев, Д. В. Дунаєв; заявник та патентовласник Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – заявлено 25.12.2009; опубліковано 25.06.2010, Бюл. №12.

Романцев, І. О. Діагностування стану рейкового кола тональної частоти [Текст] / І. О. Романцев, Б. М. Бондаренко, Г. Я. Мозолевич // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту. – 2012. – Вип. 32. – С. 117 125.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-11

Як цитувати

Romantsev, I. O., & Havryliuk, V. I. (2015). Визначення опору ізоляції баласту рейкового кола без фазових вимірів та виключення залежностей. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (9). https://doi.org/10.15802/ecsrt2015/73850

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ