DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2015/73852

Гармонійний склад фідерних струмів при аварійних вимиканнях швидкодіючими вимикачами. Теоретичні передумови

P. E. Mihalichenko, M. O. Kostin

Анотація


Мета. Отримати вирази для обчислення спектральної характеристики обмеженої за часом частини імпульсу перехідної величини. Методика. В роботі використано математичний апарат перетворення Фур’є. Результати. Введено поняття поточного і миттєвого спектрів для аналізу детермінованих функцій електричних величин системи тягового електропостачання постійного струму в аварійних режимах її роботи. Практичне значення. Запропоновані вирази для обчислення поточного та миттєвого спектрів обмеженої за часом частини імпульсу перехідної величини дозволяють отримати нові ознаки, на яких може базуватися релейний захист систем тягового електропостачання.


Ключові слова


система тягового електропостачання, аварійний режим, гармонійний аналіз, дискретне перетворення Фур’є, комплексна амплітуда

Повний текст:

PDF

Посилання


Михаліченко, П. Є. Спектральний аналіз перехідних електричних величин системи тягового електропостачання постійного струму в аварійних режимах її роботи [Текст] / П. Є. Михаліченко // Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. – 2011, – Вип. 3(25). – С. 47-53.

Костін, М. О. Гармонійний склад фідерних напруг та струмів при аварійних режимах тягової мережі [Текст] / М. О. Костін, П. Є. Михаліченко // Електромеханічні і енергозберігаючі системи – 2011, – № 4. – С. 84-89

Михаліченко, П. Є. Гармонійний склад фідерних струмів при аварійних вимиканнях швидкодіючими вимикачами різних типів [Текст] / П. Є. Михаліченко // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорту – 2011, – Вип. 2. – С. 27-32.

Костін, М. О. Гармонійний склад фідерних напруг та струмів при аварійних режимах тягової мережі [Текст] / М. О. Костін, П. Є. Михаліченко // Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика». – Кременчуг, 2011, – Вип. 1(1). – С. 164-165.

Пупынин, В. Н. Сравнение фидерных выключателей постоянного тока 2×ВАБ-49-3200/3-Л и GERapid 4207 2×4 [Текст] / В. Н. Пупынин, C. Х. Дарчиев// Железные дороги мира. – 2006. – №5. – С. 64-71.

Основы теории цепей [Текст] / за ред. Зевеке Г. В.– М.: Энергоатомиздат, 1989. – 528 с.

Костін, М. О. Теоретичні основи електротехніки [Текст]/ М. О. Костін, О. Г. Шейкіна – Д.: Видавництво ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна, 2007. – Т. 2. – 368 с.

Харкевич, А. А. Спектры и анализ [Текст] / А. А. Харкевич. – М.: Гос. изд. физ-мат. лит., 1962. – 236 с.

Page, C. H. Instantaneous power spectra [Текст] / C. H. Page. // J.Apple. phys – 1952. – P. 103-106.

Михаліченко, П. Є. Розвиток теорії спектрів та її адаптація до задач аналізу перехідних аварійних режимів роботи систем електричної тяги [Текст] / П. Є. Михаліченко, М. О. Костін // Вісник ДНУЗТ. – 2012. – Вип. 40. – С. 87-89.

Петров, А. В. Методи спектрального аналізу випадкових коливань напруги та струму фідера тягової підстанції постійного струму [Текст] / А. В. Петров // Вісник ДНУЗТ. – 2010. – Вип. 34. – С. 52-56.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)