DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2015/73857

Метод діагностування підсистеми залізничної автоматики за допомогою мереж Петрі

V. P. Moroz, E. M. Tsebro, S. A. Zmiy, R. V. Turchinov, A. O. Lapko

Анотація


Мета. Розробка методу визначення несправностей у підсистемі, який ґрунтується на моделюванні алгоритму функціонування даної підсистеми за допомогою мереж Петрі. Методика. Для досягнення мети дослідження використано мережі Петрі, положення теорії графів. Результати. За допомогою мережі Петрі проведено моделювання функціонування підсистеми керування стрілочним електроприводом з електродвигуном постійного струму. Запропоновано метод діагностування підсистеми на основі аналізу графу досяжності мережі Петрі. Наукова новизна. Застосування математичного апарату теорії множин дозволяє формалізувати пошук переходу мережі Петрі, який вказує на несправність в підсистемі, що досліджується.


Ключові слова


діагностика, система залізничної автоматики, мережі Петрі, стрілочний електропривод, алгоритм керування, граф досяжності

Повний текст:

PDF

Посилання


Мороз, В. П. Аналіз методів моделювання асинхронних паралельних процесів [Текст] / В. П. Мороз, Є. М. Цебро // Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2012. Вип. № 29 . – С 44-48.

Model-based dependability evaluation of complex critical control systems Francesco Flammini [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.fedoa.unina.it/1522/1/Flammini_Ingegneria_Informatica_ed_Automatica.pdf (Дата звернення: 19.06.2014).

Сабуров, П. С. Оценка технического состояния электромеханических систем на основе сетей Петри. [Текст]: авто-реф. дис. канд. техн. наук: 05.13.06 / Сабуров Павел Сергеевич – Владимир., 2011. – 20 с.

Питерсон, Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем [Текст] / Дж. Питерсон пер. с англ.. – М.: Мир, 1984. – 264 с.

Data structures and software dependability [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www-dssz.informatik.tucottbus.de/DSSZ/Software/ Snoopy (Дата звернення: 19.06.2014).

Диагностирование устройств железнодорожной автоматики и агрегатов подвижных единиц [Текст] / А. Б. Бойник, Г. И. Загарий, С. В. Кошевой, Н. И. Лу-ханин, Н. В. Поэта, В. И. Поддубняк. – Х.: ЧП Издательство «Новое слово», 2008. – 304 с.

Контроль функционирования больших систем [Тескт]: / Г. П. Шибанов, А. Е. Артеменко, А. А. Метешкин, Н. И. Циклинский под ред. Г. П. Шибанова. – М.: Машиностроение, 1977. – 360 с.

Котов, В. Е. Сети Петри [Тескт] / В. Е. Котов. – М.: Наука гл. ред. физ.-мат. лит., 1984. – 160 с.

Jensen, K. Coloured Petri Nets Modelling and Validation of Concurrent Systems / K. Jensen, L. M. Kristensen. – Berlin: Springer-Verlag, 2009. – 384 p.

Синчук, О. Н. Сети Петри как аппарат для исследования аварийных режимов в тяговых электротехнических комплексах [Текст] / О. Н. Синчук, В. О. Черная // Вісник КДУ імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2010 (62). Частина 1. С 128-131.

Станционные системы автоматики и телемеханіки [Текст] / Вл. В. Сапожников, Б. Н. Елкин, И. М. Кокурин и др.; под ред. Вл. В. Сапожникова. – М.: Транспорт, 1997. – 432 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)