Метод діагностування підсистеми залізничної автоматики за допомогою мереж Петрі

Автор(и)

  • V. P. Moroz Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • E. M. Tsebro Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • S. A. Zmiy Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • R. V. Turchinov Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • A. O. Lapko Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2015/73857

Ключові слова:

діагностика, система залізничної автоматики, мережі Петрі, стрілочний електропривод, алгоритм керування, граф досяжності

Анотація

Мета. Розробка методу визначення несправностей у підсистемі, який ґрунтується на моделюванні алгоритму функціонування даної підсистеми за допомогою мереж Петрі. Методика. Для досягнення мети дослідження використано мережі Петрі, положення теорії графів. Результати. За допомогою мережі Петрі проведено моделювання функціонування підсистеми керування стрілочним електроприводом з електродвигуном постійного струму. Запропоновано метод діагностування підсистеми на основі аналізу графу досяжності мережі Петрі. Наукова новизна. Застосування математичного апарату теорії множин дозволяє формалізувати пошук переходу мережі Петрі, який вказує на несправність в підсистемі, що досліджується.

Біографії авторів

V. P. Moroz, Український державний університет залізничного транспорту

Мороз Володимир Петрович

Кафедра «Автоматика та комп'ютерне телекерування рухом поїздів» (АТ)
кандидат технічних наук, доцент

E. M. Tsebro, Український державний університет залізничного транспорту

Є. М. ЦЕБРО, магістр

S. A. Zmiy, Український державний університет залізничного транспорту

R. V. Turchinov, Український державний університет залізничного транспорту

Турчинов Роман Володимирович

Кафедра «Автоматика та комп'ютерне телекерування рухом поїздів» (АТ)

старший викладач

A. O. Lapko, Український державний університет залізничного транспорту

Лапко Антон Олександрович

Кафедра «Автоматика та комп'ютерне телекерування рухом поїздів» (АТ)
кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Мороз, В. П. Аналіз методів моделювання асинхронних паралельних процесів [Текст] / В. П. Мороз, Є. М. Цебро // Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2012. Вип. № 29 . – С 44-48.

Model-based dependability evaluation of complex critical control systems Francesco Flammini [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.fedoa.unina.it/1522/1/Flammini_Ingegneria_Informatica_ed_Automatica.pdf (Дата звернення: 19.06.2014).

Сабуров, П. С. Оценка технического состояния электромеханических систем на основе сетей Петри. [Текст]: авто-реф. дис. канд. техн. наук: 05.13.06 / Сабуров Павел Сергеевич – Владимир., 2011. – 20 с.

Питерсон, Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем [Текст] / Дж. Питерсон пер. с англ.. – М.: Мир, 1984. – 264 с.

Data structures and software dependability [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www-dssz.informatik.tucottbus.de/DSSZ/Software/ Snoopy (Дата звернення: 19.06.2014).

Диагностирование устройств железнодорожной автоматики и агрегатов подвижных единиц [Текст] / А. Б. Бойник, Г. И. Загарий, С. В. Кошевой, Н. И. Лу-ханин, Н. В. Поэта, В. И. Поддубняк. – Х.: ЧП Издательство «Новое слово», 2008. – 304 с.

Контроль функционирования больших систем [Тескт]: / Г. П. Шибанов, А. Е. Артеменко, А. А. Метешкин, Н. И. Циклинский под ред. Г. П. Шибанова. – М.: Машиностроение, 1977. – 360 с.

Котов, В. Е. Сети Петри [Тескт] / В. Е. Котов. – М.: Наука гл. ред. физ.-мат. лит., 1984. – 160 с.

Jensen, K. Coloured Petri Nets Modelling and Validation of Concurrent Systems / K. Jensen, L. M. Kristensen. – Berlin: Springer-Verlag, 2009. – 384 p.

Синчук, О. Н. Сети Петри как аппарат для исследования аварийных режимов в тяговых электротехнических комплексах [Текст] / О. Н. Синчук, В. О. Черная // Вісник КДУ імені Михайла Остроградського. Випуск 3/2010 (62). Частина 1. С 128-131.

Станционные системы автоматики и телемеханіки [Текст] / Вл. В. Сапожников, Б. Н. Елкин, И. М. Кокурин и др.; под ред. Вл. В. Сапожникова. – М.: Транспорт, 1997. – 432 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-15

Як цитувати

Moroz, V. P., Tsebro, E. M., Zmiy, S. A., Turchinov, R. V., & Lapko, A. O. (2015). Метод діагностування підсистеми залізничної автоматики за допомогою мереж Петрі. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (10). https://doi.org/10.15802/ecsrt2015/73857

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ