Визначення поздовжніх та поперечних параметрів рейкової лінії мультиметром

Автор(и)

  • I. O. Romantsev Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2015/73860

Ключові слова:

рейкове коло, вимірювання параметрів рейкових ліній, опір ізоляції баласту, опір рейок, розрахунок рейкових кіл

Анотація

Мета. Розробка методу виміру поздовжніх та поперечних параметрів рейкової лінії без використання спеціальної вимірювальної апаратури та виключення залежностей. Методика. Для розробки методу розглянуті недоліки методів визначення поздовжніх та поперечних параметрів рейкової лінії, сформована схема проведення вимірів та обмеження моделі, розроблена математична модель визначення первинних параметрів рейкової лінії без виміру фаз електричних сигналів. Результати. Отримані дані дають можливість сформувати процес беззупинного дослідження поздовжніх та поперечних параметрів рейкової лінії. Наукова новизна. Отримані нові залежності первинних параметрів рейкової лінії від напруг та струмів на початку та в кінці рейкової лінії, а також від індивідуальних параметрів рейкового кола в процесі її неперервної експлуатації. Практичне значення. Отриманий метод дозволяє визначати первинні параметри рейкової лінії на робочих частотах в процесі її експлуатації без закриття руху.

Біографія автора

I. O. Romantsev, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Романцев Іван Олегович

Кафедра "Автоматика, телемеханіка та зв'язок", доцент, к. т. н.

Посилання

Дмитренко, И. Е. Измерения и диагностирование в системах железнодорож-ной автоматики, телемеханики и связи. Учебник для вузов ж.д. трансп. [Текст] / И. Е. Дмитренко, В. В. Сапожников, Д. В. Дьяков – М.: Транспорт, 1994. – 263 с.

Аркатов, В. С. Рельсовые цепи магистральных железных дорог [Текст] / Под ред. В. С. Аркатова. – М.: Изд-во «ООО Миссия-М», 2006. – 496 с.

Кулик, П. Д. Тональные рельсовые цепи в системах ЖАТ: построение, регулировка, обслуживание, поиск и устранение неисправностей, повышение эксплуатационной надежности. [Текст] / П. Д. Кулик, Н. С. Ивакин, А. А. Удовиков – Киев: Издательский дом «Мануфактура», 2004. – 288 с.

Методичні вказівки з експлуатації тональних рейкових кіл: ЦШ0034 [Текст] / Затв. наказом Держ адміністрації зал. тр-ту України 23.02.2004 № 030-Ц. – К.: Мануфактура, 2004. – 49 с.

Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокуваннях: ЦШ 0060. – К.: Укрзалізниця, 2009. – 111 с.

Кобус, А. Датчики Холла и магниторезисторы [Текст] / А. Кобус, Я. Тушинский. – М.: Энергия. – 1971. – 352 с.

Мультиметры В7-63/1, В7-63/2. Руководство по эксплуатации. Часть 1. [Текст]. – 84 с.

Преобразователь тока селективный А9 1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. [Текст]. – 2001. – 34 с.

Сукер, К. Силовая электроника. Руководство разработчика [Текст] / Под ред. К. Сукер – М.: Издательский дом «Додэка-ХХI», 2008. — 252 c.

Тарасов, Е. М. Математическое моделирование рельсовых цепей с распределенными параметрами рельсовых линий [Текст] / Е. М. Тарасов. – Самара: СамГАПС, 2003. – 118 с.

Бадер, М. П. Электромагнитная совместимость: учебник для вузов железнодорожного транспорта. – М.: УМК МПС, 2002. – 638 с.

Бессонов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: [Учебное пособие]. / Бессонов Л. А. – М.: Высш. школа, 1996. – 639 с

Дмитриев, В. С. Системы автоблокировки с рельсовыми цепями тональной частоты [Текст] / В. С. Дмитриев, А. В. Минин. – М.: Транспорт, 1992. – 182 с.

Романцев, І. О. Дослідження впливу зворотного тягового струму на режими роботи тональних рейкових кіл [Текст] / В. І. Щека, І. О. Романцев, К. І. Ящук // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2012. – Вип. 42. – С. 24-28.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-05

Як цитувати

Romantsev, I. O. (2015). Визначення поздовжніх та поперечних параметрів рейкової лінії мультиметром. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (10). https://doi.org/10.15802/ecsrt2015/73860

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ