Побудова системи дослідження надійності вантажних вагонів

Автор(и)

  • L. A. Muradian Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2015/73861

Ключові слова:

вагон, дослідження надійності, ймовірність, пошкодження, Байеса правило, коефіцієнт впевненості

Анотація

В роботі розглянуті питання вирішення проблем надійності рухомого складу залізниць.

При вирішенні реальних завдань часто виникають ситуації невизначеності, які можна розділити на дві категорії: відсутність достатньо повного і достовірного знання про предметну область і відсутність можливості отримати вичерпну інформацію про конкретні умови роботи, об’єкт, ситуацію тощо. Іноді доводиться користуватися інформацією, отриманою раніше, і яку неможливо ні перевірити, ні доповнити, ні отримати повторно. Для подолання проблеми невизначеності знань розроблені різні методи, що застосовуються при побудові системи дослідження надійності. Найбільш неформальний підхід – це використання коефіцієнтів впевненості, що виражають ступінь достовірності знання. Коефіцієнти впевненості мають багато спільного з оцінками ймовірності. Властивості цих коефіцієнтів не завжди підкоряються правилам теорії ймовірності. Але методи обчислення коефіцієнтів впевненості деякої сукупності значною мірою нагадують методи обчислення ймовірності складних подій за ймовірностями здійснення складових подій.

На сучасному етапі розвитку науки для представлення знань широке поширення одержав математичний апарат нечіткої логіки та теорія функцій довіри.

Автором запропонована методика побудови системи дослідження надійності із залученням апарату нечіткої логіки. Описано особливості коефіцієнта впевненості і можливість його використання при побудові системи дослідження надійності вагонів. Система дослідження ґрунтується на зв'язку ознаки несправності і самої несправності відповідного вантажного вагона, що формується фахівцями ремонтних і експлуатаційних вагонних депо. Крім цього, отримано підсумковий коефіцієнт впевненості гіпотез при заданих відношеннях апріорних ймовірностей справедливості гіпотез з певними ознаками несправностей вантажних вагонів.

Біографія автора

L. A. Muradian, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Мурадян Леонтій Абрамович,

к.т.н., доцент кафедри «Вагони та вагонне господарство»

Посилання

Myamlin, S. V. The modeling of economic efficiency of products carriage-building plant in conditions of dynamic pricing [Текст] / S. V. Myamlin, D. M. Bara-novskiy // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету ім. ак. В. Лазаряна «Пробле-ми економіки транспорту». – 2014. № 7. – С. 61 – 66.

Джарратано, Дж. Экспертные системы. Принципы разработки и программирование [Текст] / Дж. Джарратано, Г. Райли – М.: Вильямс, 2007. – 1152 с.

Джексон, П. Введение в экспертные системы. 3-е издание. Пер. с англ. [Текст] / П. Джексон – М.: Изд. дом «Вильямс», 2001. – 984 с.

Саати, Т. Математические модели конфликтных ситуаций [Текст] / Т. Саати. – М.: Советское радио, 1977. – 189 с.

Аверин, А. Н. Нечеткие множества в моделях управления искусственного интеллекта [Текст] / Под ред. Д. А. Поспелова. – М.: Наука, 1986. – 305 с.

Кофман, А. Введение теории нечетких множеств: управление предприятием [Текст] / А. Кофман, Алуха X. Хил. – Минск: Высшая школа, 1992. – 223 с.

Betti, G. A statistical model for the dynamics between two fuzzy states: theory and an application to poverty analysis [Text] / G. Betti, B. Cheli, R. Cambini // Metron, 2004, 62, pp. 391–411.

Cerioli, A. «A Fuzzy Approach to the Measurement of Poverty», in Dagum C. and Zenga M. (eds.) / A. Cerioli, S. Zani // Income and Wealth Distribution, Inequali-ty and Poverty, Springer Verlag, Berlin, 1990, pp. 272–284.

Cheli B., Betti G. «Totally Fuzzy and Rel-ative Measures of Poverty Dynamics in an Italian Pseudo Panel». 1985–1994 [Text] / B. Cheli, G. Betti // Metron 57(1-2), 1999, pp. 83–104.

Cheli, B. «Measuring Poverty in the Countries in Transition via TFR Method: the Case of Poland in 1990–1991» / B. Cheli, G. Ghellini, A. Lemmi, N. Pannuzi // Sta-tistics in Transition, 1(5), 1994, pp. 585–636.

Cheli, B. «A ‘Totally’ Fuzzy and Relative Approach to the Multidimensional Analysis of Poverty» [Text] / B. Cheli, A. Lemmi // Economic Notes, 24, 1995, pp. 115–134.

Chen, S. Fuzzy Multiple Decision Making [Text] / S. Chen, C. Hwang. Springer-Verlag, Berlin, 1992.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-09

Як цитувати

Muradian, L. A. (2015). Побудова системи дослідження надійності вантажних вагонів. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (10). https://doi.org/10.15802/ecsrt2015/73861

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ