DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2015/73862

Системні характеристики автоматизованих сортувальних станцій

A. A. Kosolapov

Анотація


У роботі дається характеристика автоматизованих сортувальних станцій як об'єктів автоматизації, об'єктів проектування і систем управління, розробляти які необхідно на основі індустріальних методів проектування.

Для вирішення різноманітних наукових, технічних, організаційних завдань була виконана класифікація автоматизованих систем керування (АСК) сортувальних гірок і станцій за рядом загальноприйнятих класифікаційних ознак. Наведена класифікація автоматизованих систем на сортувальних станціях характеризує в першу чергу складність об'єкта автоматизації і алгоритмів роботи технологічного комплексу.

АСК безперервно-дискретними технологічними процесами, що відноситься до локально-автоматичному (автоматичному) типу підвищеної УІП (809–2153 технологічних змінних) і характеризуються вищим рівнем функціональної надійності.

АСК сортувальними станціями як з точки зору складності об'єкта автоматизації, так і з позицій їх внутрішньої організації є складними системами, а як об'єкт проектування - це системи дуже високої складності, для розробки яких необхідні індустріальні засоби автоматизованого проектування.


Ключові слова


сортувальні станції, АСУ, системний аналіз, об’єкти автоматизації, проектування, управління

Повний текст:

PDF

Посилання


ГОСТ 23501.108-85 [Текст] // Системы автоматизированного проектирования. Классификация и обозначение. 1985.

Концепція автоматизації роботи сортувальних гірок України [Текст] / Проект.: ДП ДНДЦУЗ, 2010. — 36 c.

Общеотраслевые руководящие методические материалы по созданию и применению автоматизированных систем управления технологическими процессами в отраслях промышленности (ОРММ-3 АСУТП) [Текст] / Государственный комитет СССР по науке и технике. — М.: Финансы и статистика, 1986. — 73 p.

Босов, А. А. Структурная сложность систем [Текст] / А. А. Босов , В. М. Ильман // Вісник ДНУЗТ ім. ак. В. Лазаряна. 2012. № 40. – C. 173-179.

Гельфанд, И. М. О некоторых способах управления сложными системами [Текст] / И. М. Гельфанд, М. Л. Цетлин // Успехи математических наук. 1962. Т. 17. № 1 (103). – C. 3-25.

Иванченко, В. Н. Теория построения и реализация информационно-управляющих микропроцессорных систем на сортировочных станциях [Текст] : автореф. дис. .... д.т.н. 05.22.08 / Иванченко Владимир Николаевич. — Ленинград: ЛИИЖТ, 1988. — 48 с.

Казиев, Г. Д. Задачи технического перевооружения сортировочных станций [Текст] / Г. Д. Казиев, А. Г. Савицкий // Автоматика, связь, информатика. 2007. № 4. — C. 17-22.

Косолапов, А. А. Розвиток наукових основ побудови і експлуатації систем автоматизації залізничних сортувальних станцій. 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту. Автореферат на здобуття наукового ступеня д.т.н. [Текст] / А. А. Косолапов. — Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2014. — 49 с.

Лоскутов, А. Ю. Основы теории сложных систем [Текст] / А. Ю. Лоскутов, А. С. Михайлов —М.-Ижевск: НИЦ «Регулярная и стохастическая динамика», 2007. — 620 c.

Растригин, Л. А. Адаптация сложных систем [Текст] / Л. А. Растригин. — Рига: Зинатне, 1981.

Хакен, Г. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах. [Текст] / Г. Хакен –М.: Мир, 1985.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)