Визначення вихідних даних для шестиполюсної моделі тонального рейкового кола

Автор(и)

  • I. O. Romantsev Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/91334

Ключові слова:

рейкове коло, шостиполюсна модель, опір ізоляції, колійний фільтр

Анотація

Мета. Розробка моделі та вихідних даних шестиполюсної моделі тонального рейкового кола на прикладі функціональних вузлів із зосередженими параметрами. Методика. Для розробки шестиполюсної моделі необхідно сформувати структуру об’єкта дослідження з урахуванням заземлення усіх перехідних опорів кожного функціонального блоку тонального рейкового кола, сформувати шестиполюсну математичну модель та визначити параметри колійного фільтра. Результати. Отримані дані дають можливість сформувати повну шестиполюсну модель тонального рейкового кола та отримати необхідні залежності електричних параметрів від поточного стану робочих характеристик тонального рейкового кола. Наукова новизна. В ході роботи сформована структура шестиполюсної моделі тонального рейкового кола, метод визначення та математична модель шестиполюсного елемента тонального рейкового кола із зосередженими параметрами. Практичне значення. Отримані дані дозволяють оптимізувати витрати на обслуговування параметрів рейкових кіл та кабельної мережі. Подальший аналіз залежностей визначить оптимальні допустимі межі контрольованих параметрів для системи діагностування пристроїв залізничної автоматики.

Біографія автора

I. O. Romantsev, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Романцев Іван Олегович

Кафедра "Автоматика, телемеханіка та зв'язок", доцент, к. т. н.

Посилання

Дмитренко И. Е. Измерение и диагностирование в системах железнодорожной автоматики, телемеханики и святи [Text] / И. Е. Дмитренко, В. В. Сапожников, Д. В. Дьяков – М.: Транспорт, 1994. – 263 с.

Методичні вказівки з експлуатації тональних рейкових кіл ЦЩ 0034. Головне управління автоматики, телемеханіки та зв’язку. – К.: видавничий дім «Мануфактура», 2004. – 48 с.

Пристрої сигналізації, централізації та блокування. Технологія обслуговування. ЦШ0042. [Text] / Гол. Розробник Д. М. Кузьменко. Затв. наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 26 квітня 2006 р. №347-ЦЗ. – Х.: Залізничавтоматика, 2006. – 461 с.

Сапожников, В. В. Основы технической диагностики [Text] / В. В. Сапожников, Вл. В. Сапожников. – М.: Маршрут, 2004. – 318 с.

Кулик, П. Д. Тональные рельсовые цепи в системах ЖАТ: построение, регулировка, обслуживание, поиск и устранение неисправностей, повышение эксплуатационной надежности. [Text] / П. Д. Кулик, Н. С. Иванкин, А. А. Удовиков – Киев: Издательский дом «Мануфактура», 2004. – 288 с.

Аркатов, В. С. Рельсовые цепи магистральных железных дорог: Справочник [Text] / Под ред. В. С. Аркатова. – М: Издательство «ООО Миссия-М», 2006. – 496 с.

Федоров, Н. Е. Современные системы автоблокировки с тональными рельсовыми цепями [Text] / Н. Е. Федоров – Самара: СамГАПС, 2004. – 132 с.

Котляренко, Н. Ф. Путевая блокировка и авторегулировка [Text] / Под ред. Н. Ф. Котляренко. – М.: Транспорт, 1983. – 408 с.

Романцев, И. О. Анализ методов расчета тональной рельсовой цепи перегона / И. О. Романцев, В. И. Гаврилюк // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2010. – Вип. 35. – С. 187-192.

Бадер, М. П. Электромагнитная совместимость [Text] / М. П. Бадер. – М.: УМК МПС, 2002. – 638 с.

Тарасов, Е. М. Математическое моделирование рельсовых цепей с распределенными параметрами рельсовых линий [Text] / Е. М. Тарасов. – Самара: СамГАПС, 2003. – 118 с.

Практичний посібник з технічного утримання апаратури тональних рейкових кіл ЦШ0041 / П. Д. Кулик, О. О. Удовіков, В. І. Басов та ін. – К.: Видавництво. 2006. – 236 с.

Бессонов, Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: учебное пособие. [Text] / Л. А. Бессонов – М.: Высш. школа, 1996. – 639 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01

Як цитувати

Romantsev, I. O. (2016). Визначення вихідних даних для шестиполюсної моделі тонального рейкового кола. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (11). https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/91334

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ