DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/91382

Порівняння методів розрахунку бокової сили від дії колеса електровоза на головку рейки

Y. V. Bolzhelarskyi, A. Y. Kuzyshyn

Анотація


У роботі розглянуто, порівняно та проаналізовано різні методи визначення бокової сили, яка виникає при набіганні колісної пари на рейку в круговій кривій.

Актуальність роботи. Вписування локомотива в криві є одним з найбільш складних питань теорії локомотивів. Важливість і актуальність питань, що пов’язані з рухом локомотива в кривих, полягає в тому, що вони суттєвим чином визначають безпеку руху поїздів. Рух локомотива в кривих характеризується тим, що при вписуванні локомотива в кругову криву малого радіусу гребінь передньої колісної пари візка притиснутий до зовнішньої рейки, у зв’язку з чим виникає бокова сила. Незважаючи на значну кількість досліджень, що присвячені взаємодії колії і рухомого складу, особливості цієї взаємодії в кривих малого радіусу не розкриті належним чином. Існують різні методи розрахунку сил, що діють у кривих, у основі яких лежать різні підходи. У зв’язку з цим в даній роботі проводиться розрахунок та порівняння отриманих результатів за трьома різними методами визначення бокової сили, що дасть змогу виявити особливості даних методів та пошук шляхів їх удосконалення. Мета. Метою даної роботи є порівняння прийнятих на даний час методів розрахунку бокових сил, що діють від локомотивів на рейки, виявлення особливостей даних методів та пошук шляхів їх удосконалення. Наукова новизна. Вперше порівнюється три різних методи розрахунку бокових сил, що діють від електровоза на рейки при русі його у круговій кривій. Практичне значення. Порівняння запропонованих методів дозволить встановити особливості розрахунку бокових сил та за їх результатами перейти до пошуку шляхів удосконалення, що дасть змогу підвищити їх точність.


Ключові слова


бокова сила, колісна пара, локомотив, рейкова колія, кругова крива, перехідна крива, візок, підвищення зовнішньої рейки

Повний текст:

PDF

Посилання


Боднар, Б. Є. Теорія та конструкція локомотивів. Екіпажна частина: Підручник для ВНЗ залізнич. трансп. [Текст] / Б. Є. Боднар, Є. Г. Нечаєв, Д. В. Бобир. – Д.: ПП «Ліра ЛТД», 2009. – 284 с.

Магистральные электровозы: Общие характеристики: Механическая часть [Текст] / В. И. Бочаров, И. Ф. Кодинцев, А. И. Кравченко[и др.] – М.: Машиностроение, 1991. – 224 с.

Доронин, В. И. Причины перекосной установки тележек в кривых [Текст] / В. И. Доронин, С. В. Доронин // Повышение эффективности эксплуатации подвижного состава и путевой техники в Дальневосточном регионе: Сб. науч. трудов (Дальневосточный государственный университет путей сообщения) – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 1999. – с. 65-64.

Доронин, С. В. Движение многосекционных локомотивов в кривых малого радиуса: Монография [Текст] / С. В. Доронин. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2009. – 220 с. : ил.

Доронин, С. В. Определение параметров вписывания электровозов серии ВЛ80 в криволинейные участки пути: Учебное пособие [Текст] / С. В. Доронин, А. Е. Стецюк. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2000. – 87 с.

Ершков, О. П. Расчеты поперечных горизонтальных сил в кривых [Текст] / О. П. Ершков // Научные труды ВНИИЖТ. – М.: Транспорт, 1966. – Вып. 301. – С. 236.

Камаев, А. А. Взаимодействие локомотива и пути в кривых участках пути. Учебное пособие [Текст] / А. А. Камаев, Г. С. Михальченко. – Тульский политехнический институт, 1977, 68 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)