Оцінка безпеки руху за умови забезпечення стійкості проти вкочування гребеня колеса на головку рейки

Автор(и)

  • D. M. Kurhan Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • O. V. Hubar Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/91516

Ключові слова:

коефіцієнт стійкості, вкочування гребеня колеса на рейку, горизонтальна сила, силове вписування, непогашене прискорення

Анотація

Одним з показників взаємодії колії і рухомого складу, не виконання якого веде до порушення безпеки руху, а саме до сходу рухомого складу, є умова забезпечення стійкості проти вкочування гребеня колеса на головку рейки. Основними причинами сходів, як правило, вважається порушення норм по крутизні відводів підвищення рейок у кривих, велика різниця стріл вигину у суміжних точках, невірне встановлення підвищення зовнішньої рейки у кривих. У багатьох випадках сходів у колії зафіксовано відхилення одночасно за кількома параметрами. Найчастіше сходи відбувалися шляхом перекочування гребеня колеса через головку рейки. Умова забезпечення стійкості проти вкочування гребеня колеса на головку рейки визначається як співвідношення сил, що перешкоджають підйому колеса до сил, що прагнуть підняти колесо. Для розрахунків коефіцієнту стійкості проти вкочування гребеня колеса на головку рейки існує дві тотожні методики. Рекомендовано використовувати відношення вертикальної сили до горизонтальної з урахуванням коефіцієнту тертя і куту нахилу гребня колеса, яке повинне бути не менше встановленого значення. Найменші значення коефіцієнта стійкості проти вкочування колеса на головку рейки у кривих з радіусами кривих менше 350 мотримано при менших значеннях завантаження набігаючого колеса вертикальною силою і від’ємних значеннях непогашеного прискорення. При русі пасажирських вагонів з двовісними візками з непогашеним прискоренням 1 м/с2 і більше коефіцієнт стійкості проти вкочування гребеня колеса на головку рейки наближається до мінімально допустимого значення, що повинне враховуватися при вирішенні задач збільшення швидкостей руху у кривих ділянках колії.

Біографії авторів

D. M. Kurhan, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Курган Дмитро Миколайович

Каф. «Колія та колійне господарство»,  доцент, к.т.н.

O. V. Hubar, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Губар Олексій Васильович, к.т.н., доцент кафедри "Колія і колійне господарство"

Посилання

Даніленко, Е. І. Залізнична колія : підруч. для вищ. навч. закл. [Текст] / Е. І. Даніленко. – Київ : Інпрес, 2010. – Т. 2. – 456 с.

Методичні вказівки щодо порядку службового розслідування причин сходжень рухомого складу з рейок на залізницях України ЦРБ-0036 [Текст] / затв. наказом Укрзалізниці від 21.06.2012 № 194-ЦЗ. – К. : НВП Поліграфсервіс, 2012. - 251 с.

Камаев, А. А. Взаимодействие локомотива и пути в кривых участках пути [Текст] / А. А. Камаев, Г. С. Михальченко. – Тула: – 1977. – 68 с.

Тепловоз 2М62 – М.: Транспорт, 1977, – 280 с.

Даніленко, Е. І. Правила розрахунків залізничної колії на міцність і стійкість. ЦП-0117 [Текст] / Е. І. Даніленко, В. В. Рибкін. – Київ : Транспорт України, 2004. – 64 с.

Норми допустимих швидкостей руху рухомого складу по залізничних коліях державної адміністрації залізничного транспорту україни шириною 1520 мм ЦП-0235 [Текст] / В. В. Рибкін, А. М. Орловський, В. В. Циганенко, В. Є. Савлук – Київ, ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2012. – 72 с.

Fisher Sz, Eller B, Kada Z, Németh A.: Railway construction, Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 334 p, 2015.

Kurhan D. Determination of Load for Quasi-static Calculations of Railway Track Stress-strain State //Acta Technica Jaurinensis. – 2016. – Т. 9. – №. 1. – С. 83-96.

Використання цифрової вимірювальної техніки для експериментальних досліджень взаємодії колії і рухомого складу [Текст] / І. О. Бондаренко, Д. М. Курган, О. М. Патласов, В. Є. Савлук // Вісник ДНУЗТу № 37. Д. 2011. С. 124-128.

Аналіз матеріалів розслідування сходів рухомого складу в кривих ділянках колії радіусом менше 350 м. [Текст] / В. В. Рибкін, В. В. Циганенко, О. В. Губар, Н. В. Халіпова// Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. тр-ту ім. акад. В. Лазаряна, – 2008. – Вип. 24. – С. 94–99.

Яковлев, В. Ф. Расчет вписывания экипажей в кривых малых радиусов с учетом угла набегания [Текст] / В. Ф. Яковлев, Е. П. Дудкин // Исследование расчетных характеристик и динамики железнодорожного пути: межвуз. сб. научн. тр. – Днепропетровск. ДИИТ, 1985, 121 с.

Шахунянц, Г. М. Железнодорожный путь: Учебник для вузов ж.–д. трансп. – 3–е изд., перераб. и доп [Текст] / Г. М. Шахунянц – М.: Транспорт, 1987. – 479 с.

Ершков, О. П. Расчеты поперечных горизонтальных сил в кривых [Текст] / О. П. Ершков // Тр. ВНИИЖТ. – М.: 1966. – Вып. 301. – 235 с.

Циганенко, В. В. Аналіз причин сходів рухомого складу в кривих ділянках колії радіусом до 350 м і розробка конструкцій з метою їх запобігання [Текст] / В. В. Циганенко, О. В. Губар – Д.: ДНУЗТ, 2007, – 128 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-30

Як цитувати

Kurhan, D. M., & Hubar, O. V. (2016). Оцінка безпеки руху за умови забезпечення стійкості проти вкочування гребеня колеса на головку рейки. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (11). https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/91516

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ