Розроблення точкового колійного датчика для визначення параметрів руху поїздів

Автор(и)

  • S. A. Zmii Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • I. G. Volichenko Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine
  • R. V. Turchynov Український державний університет залізничного транспорту, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/91518

Ключові слова:

точковий колійний датчик, фіксація колеса, швидкість руху, прискорення руху

Анотація

В статті розглядається розроблення точкового колійного датчика для систем залізничної автоматики. Проведений аналіз досліджень та публікацій виявив ряд суттєвих недоліків існуючих датчиків. До них слід віднести низьку достовірність отриманої інформації, відносно невеликий діапазон швидкості, в яких функціонує датчик, що виключає їх використання при впровадженні швидкісного руху та ін.. Крім того, методи виміру параметрів руху потребують використання не одного, а декількох точкових колійних датчиків, що впливає на безвідмовність систем керування та діагностики.

Сформований напрямок розвитку точкових колійних датчиків показує, що усунення недоліків можливо лише при об’єднанні датчиків та пристрою оброблення сигналу в одному корпусі, що сприятиме розширенню функціональних можливостей та підвищенню достовірності отриманих даних.

На основі результатів досліджень запропоновано структурну схему точкового колійного датчика, в основу якого покладено використання сучасної мікропроцесорної техніки та новітніх технологій. Використання запропонованого точкового колійного датчика надає змогу визначати напрям руху, швидкість, прискорення та факт прослідування саме колеса рухомого складу за рахунок визначення радіуса. Наявність стандартних промислових протоколів CAN та RS485 надає можливість використання точкового колійного датчика у сучасних системах керування та діагностики.

До недоліків запропонованого точкового колійного датчика слід віднести наявність мікропроцесорного обладнання, що потребує враховувати електромагнітну сумісність, оскільки датчик встановлюється на рейку де рівень завад є найбільшим. Наведені недоліки компенсуються перевагами, тому впровадження запропонованого точкового колійного датчика є доцільним.

Біографії авторів

S. A. Zmii, Український державний університет залізничного транспорту

I. G. Volichenko, Український державний університет залізничного транспорту

 Воліченко Іван Григорович,

Кафедра «Автоматика та комп'ютерне телекерування рухом поїздів» (АТ)
старший викладач

R. V. Turchynov, Український державний університет залізничного транспорту

Турчинов Роман Володимирович

Кафедра «Автоматика та комп'ютерне телекерування рухом поїздів» (АТ)
старший викладач

Посилання

Соболев, Ю. В. Путевые преобразователи автоматизированных систем управления железнодорожного транспорта [Текст] / Ю. В. Соболев. – Харків: ХФИ Транспорт Украины, 1999. – 200 с.

Сагайтис, В. С. Устройства механизированных и автоматизированных сортировочных горок [Текст]. Справочник / В. С. Сагайтис, В. Н. Соколов. – М.: Транспорт, – 1988. – 208 с.

Шелухин, В. И. Автоматизация и механизация сортировочных горок [Текст]. Учебник для техникумов и колледжей ж. д. транспорта / В.И. Шелухин. – М.: Маршрут, 2005. – 240 с.

Прохоренко, А. Г. Устройства контроля состояния участков пути в системах железнодорожной автоматики и телемеханики : учеб. пособие / А.Г. Прохоренко, А.Г. Кириленко. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС,2015. – 79 с.: ил..

Пат. RU №2323120, МПК B61L25 B61L1/16. Способ фиксации проследования колеса подвижного состава по участку пути и устройство для его осуществления [Текст] / И.Г. Тильк, В.В. Ляной, М.А. Кривда, Б.С. Сергеев; заявник і патентовласник ЗАО "Научно-производственный центр "Промэлектроника"; заявл. 11.08.2006; опубл. 27.04.2008. – 4 с.

Сперанский, В. С. Сигнальные микропроцессоры и их применение в системах телекоммуникаций и электроники [Текст] / В. С. Сперанский. – М.: Горячая Линия – Телеком, 2008. – 170 с.

Корнеев, В. В. Современные микропроцессоры [Текст] / В. В. Корнеев, А. В. Киселев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 448 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01

Як цитувати

Zmii, S. A., Volichenko, I. G., & Turchynov, R. V. (2016). Розроблення точкового колійного датчика для визначення параметрів руху поїздів. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (11). https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/91518

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ