Розробка системи діагностики електричної централізації з використанням обчислювальних засобів

Автор(и)

  • Y. Y. Koltunsky Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • V. V. Laguta Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • O. O. Stohnii Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/91520

Ключові слова:

станційна автоматика, електрична централізація, діагностування, об’єкти контролю, статистика відмов, затримки поїздів, обчислювальні засоби

Анотація

Для забезпечення надійної роботи систем регулювання руху поїздів нормативними документами передбачено проведення періодичного контролю параметрів апаратури залізничної автоматики. Недоліком існуючої технології контролю є необхідність значних затрат ручної праці і часу обслуговуючого персоналу, а також проблематичність своєчасного виявлення і попередження можливих відмов пристроїв електричної централізації (ЕЦ). Це веде до необхідності автоматизації процесів діагностування із застосуванням сучасних обчислювальних засобів.

В даний час актуальною залишається завдання розробки методів і алгоритмів обробки діагностичної інформації, що накопичується підсистемами діагностики, які дозволяли б своєчасно виявляти факт відхилення технічного стану вузлів системи від нормального з наступним уточненням виду відмови засобами стаціонарної діагностики.

Метою роботи є розробка структури системи діагностики елементів електричної централізації за участю сучасного стану процесу діагностування елементів ЕЦ з застосування комп'ютерних засобів.

У забезпеченні надійного і безпечного руху поїздів на залізничному транспорті значну роль відіграють системи електричної централізації. Відмови даних систем призводять до значних затримок рухомого складу. Для ефективного функціонування таких систем необхідно раціонально вибрати об'єкти системи ЕЦ, які необхідно контролювати в першу чергу. Безперервний контроль і діагностування всіх об'єктів системи ЕЦ дозволить значно підвищити надійність системи шляхом створення складної територіально розосереджених системи діагностичного комплексу.

Для прийняття правильних, раціональних рішень необхідно мати достатній обсяг інформації про стан об'єкта контролю. Тому для правильної організації технічного обслуговування потрібні нові методи і технічні засоби отримання об'єктивної і своєчасної інформації про стан пристроїв автоматики і телемеханіки. Для цього слід впроваджувати апаратуру для збору, передачі, обробки та відображення інформації про параметри і стан контрольованих об'єктів з використанням сучасної обчислювальної техніки.

Біографії авторів

Y. Y. Koltunsky, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Колтунський Ю. Ю., студент

V. V. Laguta, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Лагута Василій Василійович,

Кафедра "Автоматика, телемеханіка та зв'язок", доцент, к. т. н.

O. O. Stohnii, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Стогній О. О., студент

Посилання

Пристрої сигналізації централізації та блокування. Технологія обслуговування: ЦШ 0042 [Текст]. – К.: Укрзалізниця, – 2007. – 461 с.

Маловічко, В. В. Підвищення експлуатаційної надійності колійних пристроїв електричної централізації [Текст] / В. В. Маловічко, В. І. Гаврилюк // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2007. – Вип. 15. – С. 11–15.

Маловічко, В. В. Вибір об’єктів діагностування та контролю електричної централізації з урахуванням впливу відмов на рух поїздів [Текст] / В. В. Маловічко, Р. В. Рибалка, Н. В. Маловічко, В. В. Мелешко // Электромагнитная совместимость и безопасность на железнодорожном транспорте. – 2012. – Вип. 3. – С. 45–48.

Крамаренко, Е. Р. Системы сбора информации на железнодорожном транспорте. Курс лекций / Е. Р. Крамаренко – Хабаровск: Изд во ДВГУПС, – 2005. – 145 с.

Дмитренко, И. Е. Измерения и диагностирования в системах железнодорожной автоматики, телемеханики и связи [Текст] / И. Е. Дмитренко, В. В. Сапожников, Д. В. Дьяков. – Москва: Транспорт, – 1994. – 263 с.

Ягудин, Р. Ш. Надежность устройств железнодорожной автоматики и телемеханики [Текст] / Р. Ш. Ягудин – М.: Транспорт, – 1989. – 159 с.

Аналіз стану безпеки руху поїздів на залізницях України за 12 місяців 2005– 2011 року. Міністерство інфраструктури України. Державна адміністрація залізничного транспорту. – 2005–2011.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-30

Як цитувати

Koltunsky, Y. Y., Laguta, V. V., & Stohnii, O. O. (2016). Розробка системи діагностики електричної централізації з використанням обчислювальних засобів. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (11). https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/91520

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ