Вибір параметрів ефективності елементів системи залізничної автоматики з урахуванням поточного стану

Автор(и)

  • D. Ya. Pokotilov Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • А. V. Polkovnykov Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine
  • V. A. Kostrovskyi Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/91522

Ключові слова:

система змісту, ймовірність відмов, надійність СЗАТ, системи з обслуговуванням, електрична централізація

Анотація

Мета. Забезпечення високої ефективності системи залізничної автоматики і телемеханіки (СЗАТ) – найважливіша науково технічна задача, що стоїть перед працівниками залізничного транспорту. Статистика відмов і аналіз тимчасової залежності приладів електричної централізації (ЕЦ, зазначеної в статті) дозволяє прийти до висновку, що найбільша кількість відмов припадає на рейкові кола (РК) (в середньому близько 18% від загального числа відмов). Дані оцінки дозволяють провести прогнозування про проведення ремонтно-відновлювальних заходів щодо об'єктів системи дослідження – засобів автоматики. Обґрунтування вибору показників надійності дозволяють оцінити поточний стан елементів СЗАТ і подальше використання обраних показників є актуальним завданням в будь-який час, так як надійність системи – один з основних показників роботи системи. Методика. Завданням дослідження є встановлення основних положень, при спільному дотриманні яких система може успішно виконати свої функції: 1) система повинна завжди бути готова до використання за призначенням і справна; 2) справна система повинна мати такі характеристики, сукупність яких забезпечує успішне виконання завдання. Недостатня надійність і необхідність проведення спеціальних заходів щодо забезпечення безвідмовного функціонування засобів залізничної автоматики призводять до зниження показника ймовірності успішного виконання засобами автоматики свого завдання з урахуванням його реальної надійності. Результати. В якості оцінки поточного стану засобу були обрані певні показники надійності. Наукова новизна. Запропоноване оцінювання дозволить провести прогнозування про проведення відновлювальних заходів засобів системи залізничної автоматики.

Біографії авторів

D. Ya. Pokotilov, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Покотілов Денис Я., студент

А. V. Polkovnykov, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Полковніков Олександр В., студент

V. A. Kostrovskyi, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Костровський Володимир А., студент

Посилання

Анализ состояния безопасности движения поездов на железных дорогах Украины за 12 месяцев 2005-2011 года. Министерство инфраструктуры Украины. Государственная администрация железнодорожного транспорта. – 2005-2011.

Крамаренко, Е. Г. Системы сбора информации на железнодорожном транспорте. Курс лекций / Е. Р. Крамаренко – Хабаровск: Издательство ДВГУПС, – 2005. – 145 с.

Дмитренко, И. Е. Измерения и диагностирования в системах железнодорожной автоматики, телемеханики и связи [Текст] / И. Е. Дмитренко, В. В. Сапожников, Д. В. Дьяков. – Москва: Транспорт, – 1994. – 263 с.

Данько, М. И. Микропроцессорная диспетчерская централизация «Каскад» [Текст] / Н. И. Данько, В. И. Моисеенко, В. 3. Рахматов, В. И. Троценко, М. М. Чепцов: Учебное пособие. – Харьков: – 2005. – 176 с.

Маловичко, В. В. Повышение эксплуатационной надежности путевых устройств электрической централизации [Текст] / В. В. Маловичко, В. И. Гаврилюк // Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. – 2007. – Вин. 15. – С. 11-15.

Ягудин, Р. Ш. Надежность устройств железнодорожной автоматики и телемеханики [Текст] / Р. Ш. Ягудин – Москва: Транспорт, – 1989. – 159 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-30

Як цитувати

Pokotilov, D. Y., Polkovnykov А. V., & Kostrovskyi, V. A. (2016). Вибір параметрів ефективності елементів системи залізничної автоматики з урахуванням поточного стану. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (11). https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/91522

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ