Актуальні проблеми екологічної трансформації міського середовища в умовах високого автотранспортного навантаження (на прикладі м. Дніпропетровськ)

Автор(и)

  • S. M. Serdiuk Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/91681

Ключові слова:

автотранспорт, забруднення, СО, шум, оптимізація

Анотація

Актуальність. Одним з найбільших забруднювачів у сучасному Дніпропетровську є автотранспорт. Його негативний вплив зростає щорічно, що пов'язано з високими темпами автомобілізації. Автомобільний парк є одним з основним джерел забруднення навколишнього середовища великих міст вихлопними газами, які представляють собою складну суміш з більш ніж двохсот компонентів, а також – одним з джерел, що створює високий рівень шуму і вібрацію. Актуальність проблеми для Дніпропетровська підтверджує й те, що перевищення середньодобової концентрації СО та постійний акустичний дискомфорт викликають захворювання дихальних шляхів; підвищують ймовірність вірусних захворювань; визивають ураження органів слуху; призводять до нервово-емоційних перевантажень; сприяють підвищенню смертності осіб із серцево-судинними захворюваннями. Тому комплексна оцінка умов існування населення урбанізованих територій в зонах впливу напружених автомагістралей є архіактуальною проблемою сучасності.

Об’єкт дослідження – автотранспортне забруднення навколишнього середовища урбанізованих територій.

Предмет дослідження – екологічна трансформація середовища м. Дніпропетровськ як наслідок високого автотранспортного навантаження.

Метою цієї роботи є теоретико-емпіричний аналіз забруднення приземних шарів атмосфери м. Дніпропетровськ чадним газом та оцінка створюваного автотранспортом акустичного дискомфорту.

У результаті даної роботи проаналізовано екологічну трансформацію міського середовища в умовах високого автотранспортного навантаження та оцінено якість довкілля для мешканців м. Дніпропетровськ. Наслідком забруднення є розвиток медико-екологічної дезадаптації міського населення та підвищення показників захворюваності «хворобами урбанізації» з тяжким перебігом. З теоретичної точки зору запропоновані оптимізаційні заходи щодо покращення стану урбанізованого середовища.

Біографія автора

S. M. Serdiuk, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Сердюк Світлана Миколаївна

Кафедра гідрометеорології и геоекології, к. б. н., доцент

Посилання

Сердюк, С. М. Екологічна оцінка забруднення важкими металами урбанізованих територій Дніпропетровсько-Дніпродзержинської агломерації: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. біол. наук: спец. 03.00.16 «Екологія» [Текст] / С. М. Сердюк – Дніпропетровськ, 2004. – 20 с.

Сердюк, С. Н. Результаты оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха отработанными газами автотранспорта на территории города Днепропетровска [Текст] / С. Н. Сердюк, Е. Г. Христьян // Тези наук. досліджень «Географія, екологія, геологія: перший досвід наукових досліджень» – Д., 2004. – С. 20-21.

Любкевич, А. Н. Загрязнение атмосферы вредными выбросами автотранспорта вблизи многоуровневых развязок [Текст] / А. Н. Любкевич // Известия Юго-Западного государственного университета – 2011. – №5-2 (38) – С. 191-193.

Корчагин, А. В. Экологические аспекты автомобильного транспорта [Текст]/ А. В. Корчагин, Ю. А. Филоненко. − М. МНЕПУ,1997 – 100 с.

Чайка, Л. В. Автотранспорт – одна з причин забруднення атмосферного повітря [Текст] / Л. В. Чайка, М. В. Тарковська //Наук. пр. Донецького національного технічного університету. – Серія: Хімія і хімічна технологія. – Донецьк, 2009. – Вип.152. – С. 160-164.

Чесанов, Л. Г. [Текст] / Л. Г. Чесанов, и др. // Проблемы урбоэкологии. – Д.: «Полiграфiст», 2001. – 159 с.

Кораблева, А. И. Введение в экологическую токсикологию [Текст] / А. И. Кораблева, Л. Г. Чесанов, А. Г. Шапарь – Д.: «Центр экономического образования», 2001. – 308 с.

Шепелева, О. А. Влияние техногенного загрязнения атмосферного воздуха на здоровье детского населения города Липецка [Текст] / О. А. Шепелева // Вестник ВГУ. – Сер. География, геоэкология. – 2009. – №2. – С. 114-116.

Деркачев, Э. А. Гигиеническая оценка влияния автотранспорта на состояние окружающей среды и здоровье населения города Днепропетровска [Текст] / Э. А. Деркачев, Л. Б. Огир, А. А. Шевченко // Конструктивная экология и бизнес – 1999. – №1-2 (3-4). – С. 21-23.

Ревич, Б. А. Загрязнение окружающей среды и здоровье населения. Введение в экологическую эпидемиологию [Текст] / Б. А. Ревич – М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. – 264 с.

Чомаева, М. Н. Перспективы разрешения экологической проблемы загрязнения атмосферы выбросами автотранспорта [Текст]/ М. Н. Чомаева, А. Р. Байрамкулова // Вопросы науки: Естественно-научные исследования и технический прогресс – Воронеж, 2014. – №4(11). – С. 82-85.

Ланцберг, Ю. С. Городские площади, улицы и дороги [Текст] / Ю. С. Ланцберг. – М.: Стройиздат, 1983. – 150 с.

Сердюк, С. Н. Дендроэкологическая оптимизация урбоэкосистем степной и лесостепной зон Украины [Текст] / С. Н. Сердюк // «Типологія лісів степової зони, їх біорізноманіття та охорона» – Д.: ДНУ. – 2005. – С. 120–124.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-11-29

Як цитувати

Serdiuk, S. M. (2016). Актуальні проблеми екологічної трансформації міського середовища в умовах високого автотранспортного навантаження (на прикладі м. Дніпропетровськ). Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (11). https://doi.org/10.15802/ecsrt2016/91681

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ