DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2011/16778

ДОСЛІДЖЕННЯ МАГНІТНОГО ВПЛИВУ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ НА РЕЙКОВІ КОЛА

ВАДИМ ІГОРОВИЧ ЩЕКА, ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ ГАВРИЛЮК

Анотація


У роботі розглянуті механізми впливу контактної мережі на рейкові кола. Проведені теоретичні та експериментальні дослідження ЕРС в рейках, яка індукується контактною мережею. Приведені залежності наведених ЕРС від частоти тягового струму, розміщення проводів над землею та відстані до контактного проводу

Ключові слова


контактна мережа, рейкові кола, кондуктивний вплив, магнітний вплив, індуковані ЕРС, заважаючий та небезпечний вплив

Повний текст:

PDF

Посилання


Бадер, М. П. Электромагнитная совместимость [Текст]: учебник для вузов ж.-д. трансп. / М. П. Бадер. – М: УМК МПС, 2002. – 638 с.

Марквардт, К. Г. Электроснабжение электрифицированных железных дорог 4-е изд., перераб. и дополн [Текст]: учебник для вузов ж.-д. трансп. К. Г. Марквардт. М.: Транспорт, 1982. 528 с.

Справочник по электроснабжению железных дорог [Текст]: в 2 т. / под ред. К. Г. Марквардта. – М.: Транспорт, 1980-1981. – 238 с.

Хабигер, Э. Электромагнитная совместимость. Основы ее обеспечения в технике [Текст]: пер. с нем. / И. П. Кужекин; под ред. Б. К. Максимова. – М.: Энергоатомиздат, 1995. – 304.

Завгородний, А. В. Сравнительный анализ методов расчета импеданса линий электрифицированных железных дорог [Текст] / А. В. Завгородний // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. – 2010. –№2. – С. 49 – 53.

Аркатов, В. С. Рельсовые цепи. Анализ роботы и техническое обслуживание [Текст] / В. С. Аркатов, Ю. А. Кравцов, Б. М. Степенский. – М.: Транспорт, 1990. – 295 с.

Косарев, А. Б. Гальваническое влияние тяговых сетей с неоднородными электрическими параметрами рельсовых цепей [Текст] / А. Б. Косарев, А. А. Наумов // Вестник ВНИИЖТ. – 2001. – № 4. – С. 38 – 39.

Щека, В. І. Дослідження магнітного впливу електрорухомого складу на тональні рейкові кола / В. І. Щека // Тези III міжнародної науково-практичної конференції “Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті”. – – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010. – С. 52 – 53.

Щека, В. І. Розробка математичної для дослідження електромагнітних завад від тягових перетворювачів з асинхронним двигуном [Текст] / В. І. Щека, В. І. Гаврилюк // Вісник ДІІТу ім. В. Лазаряна. – 2010. – № 31. – С. 221 – 225.

НБЖТ ЦТ 03-98. Нормы безопасности железнодорожного транспорта. Электропоезда. Требования по сертификации. – М.: МПС, 1998. – 54 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)