№ 2 (2011)

Науково-технічний журнал «Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті» присвячений огляду актуальних питань виконання вимог електромагнітної сумісності суміжних слабкострумових пристроїв з устаткуванням тягового електропостачання, а також розробкам нових норм і стандартів, методів і засобів боротьби з завадами.

Зміст

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

МОДЕЛЬ ВПЛИВУ ТЯГОВОГО СТРУМУ НА ТОНАЛЬНІ РЕЙКОВІ КОЛА PDF
ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ ГАВРИЛЮК
БАЗОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ДЛЯ СИСТЕМИ РОЗПОДІЛЕНОГО ЖИВЛЕННЯ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ВІД ПОЗДОВЖНЬОЇ ЛІНІЇ ЗМІННОГО СТРУМУ ПІДВИЩЕНОЇ ЧАСТОТИ PDF
ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ ГОНЧАРОВ
ПРО МЕТОД РОЗРАХУНКУ РЕЙКОВИХ КІЛ З НЕЛІНІЙНИМИ ФЕРОМАГНЕТИКАМИ В УМОВАХ ВПЛИВУ ПЕРЕШКОДИ ТЯГОВОГО СТРУМУ PDF
АНТОН ЮРІЙОВИЧ ЖУРАВЛЬОВ
ГАРМОНІЙНИЙ СКЛАД ФІДЕРНИХ СТРУМІВ ПРИ АВАРІЙНИХ ВИМИКАННЯХ ШВИДКОДІЮЧИМИ ВИМИКАЧАМИ РІЗНИХ ТИПІВ PDF
ПАВЛО ЄВГЕНОВИЧ МИХАЛІЧЕНКО
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ГАРМОНІК ТЯГОВОГО СТРУМУ ЕЛЕКТРОВОЗУ НА РОБОТУ РЕЙКОВИХ КІЛ PDF
ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА СЕРДЮК
ДОСЛІДЖЕННЯ МАГНІТНОГО ВПЛИВУ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ НА РЕЙКОВІ КОЛА PDF
ВАДИМ ІГОРОВИЧ ЩЕКА, ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ ГАВРИЛЮК
ВПЛИВ ВЕЛИКИХ ТЯГОВИХ СТРУМІВ НА РОБОТУ ПРИСТРОЇВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ PDF
КАТЕРИНА ІВАНІВНА ЯЩУК, ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ ЛЕБЕДЄВ
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТЯГОВОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ГАРМОНІК В РЕЙКОВИХ ЛІНІЯХ PDF
ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА СЕРДЮК, ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ ГАВРИЛЮК
ТОМОГРАФІЧНИЙ МЕТОД ЛОКАЦІЇ СВІТОВОЇ ГРОЗОВОЇ АКТИВНОСТІ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ ПРИРОДНОГО ЭЛЕКТРОМАГНІТНОГО СНЧ ШУМ PDF
ОЛЕКСАНДР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ ШВЕЦ, ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА СЕРДЮК

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

РОЗРОБКА МАЛОГАБАРИТНИХ ЕНЕРГООЩАДНИХ РЕАКТОРІВ ДЛЯ ТЯГОВИХ ПІДСТАНЦІЙ ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ PDF
ОЛЕГ ІГОРОВИЧ БОНДАР, ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ БОНДАР, АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ ПЕТРОВ, ОЛЕГ ІГОРОВИЧ САБЛІН
МЕТОДИКА АВТОМАТИЗОВАНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ КОНТАКТНОЇ СИСТЕМИ РЕЛЕ PDF
БОРИС МАВРОВИЧ БОНДАРЕНКО, АДАМ ПАНТЕЛІЙОВИЧ РАЗГОНОВ, ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ПРОФАТИЛОВ
МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДОВЕДЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ МІКРОЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ PDF
КОСТЯНТИН АФАНАСОВИЧ БОЧКОВ, СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ХАРЛАП, ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ ШЕВЧЕНКО
ПРЕДСТАВЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ СТРІЛОЧНОГО ДВИГУНА ПОСЛІДОВНОГО ЗБУДЖЕННЯ В ПРОСТОРІ СТАНІВ PDF
СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ БУРЯК, ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ МАЛОВІЧКО, РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ РИБАЛКА
СИНТЕЗ ЦИФРОВОГО КОЛІЙНОГО ПРИЙМАЧА ТОНАЛЬНИХ РЕЙКОВИХ КІЛ PDF
КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ ГОНЧАРОВ
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТОНАЛЬНИХ РЕЙКОВИХ КІЛ В НОРМАЛЬНОМУ ТА ШУНТОВОМУ РЕЖИМАХ PDF
ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ ДУНАЄВ
ДІАГНОСТУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ PDF
ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ ДУБ
МІКРОПРОЦЕСОРНА ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ СТРІЛОК І СИГНАЛІВ МПЦ «ІПУТЬ» PDF
КОСТЯНТИН АФАНАСОВИЧ БОЧКОВ, СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ ХАРЛАП, ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ЛОГВИНЕНКО
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ МЕТОДІВ ДОКАЗУ БЕЗПЕЧНОСТІ СИСТЕМ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ СТРІЛОК ТА СИГНАЛІВ PDF
ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ КАМЕНЄВ
ВИДІЛЕННЯ CУТТЄВИХ ОЗНАК ПРИ АКУСТИЧНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ РЕЛЕ В СИСТЕМАХ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ PDF
ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ ЛАГУТА, ВАЛЕР'ЯН ЯКОВИЧ КІЗЯКОВ
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КАБЕЛЬНОЇ ЛІНІЇ ЖИВИЛЬНОГО КІНЦЯ РЕЙКОВОГО КОЛА ТОНАЛЬНОЇ ЧАСТОТИ PDF
ІВАН ОЛЕГОВИЧ РОМАНЦЕВ
ТЕХНОГЕННА НЕБЕЗПЕКА ТЕРИТОРІЙ ТА АКВАТОРІЙ УКРАЇНИ: МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ МАСШТАБНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КАТАСТРОФИ PDF
СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА СЕРДЮК
КОНТРОЛЕПРИДАТНА СХЕМА ДВІЙКОВОГО МНОЖНИКА ДЛЯ БАНКУ ДАНИХ САПР СБИС PDF
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ ТІМОШКІН
АНАЛІЗ ДИНАМІЧНОГО ДЕРЕВА ВІДМОВ PDF
ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ ШЕВЧЕНКО
СТРІЛОЧНІ ПРИВОДИ З ВІСТРЯКАМИ, ЩО ШВИДКО ПЕРЕВОДЯТЬСЯ PDF
ЯКУБ МЛИНЧАК, ДЖЕРЗІЙ МІКУЛЬСКИ