DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2011/16786

МЕТОДИКА АВТОМАТИЗОВАНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ КОНТАКТНОЇ СИСТЕМИ РЕЛЕ

БОРИС МАВРОВИЧ БОНДАРЕНКО, АДАМ ПАНТЕЛІЙОВИЧ РАЗГОНОВ, ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ ПРОФАТИЛОВ

Анотація


Пропонується метод визначення величини тягового зусилля, яке виводить систему із стану рівноваги, заснований на використанні властивості механічного резонансу рухомої системи реле, який дозволяє автоматичними засобами визначити момент реакції якоря і відповідні йому струм і силу тертя. Пропонується метод  визначення чистоти контактних поверхонь від вуглецевих забруднень у числовий формі із використанням явища β-фрітінгу

Ключові слова


тягове зусилля, механічний резонансу, реле, чистота контактних поверхонь

Повний текст:

PDF

Посилання


Витенберг, М. В. Расчет электромагнитных реле [Текст] / М. В. Витенберг. – М.: Энергия, 1975. – 416 с.

Разгонов, А. П. К оценке сил трения в моменты трогания и остановки якоря реле[Текст] / А. П. Разгонов, А. В. Андреевских, Б. М. Бондаренко, Д. А. Безрукавый // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В/ Лазаряна.[Текст] – 2007. – №14. Дніпропетровськ: ДНУЗТ – С. 12-15.

Разгонов, А. П. Деклараційний патент на корисну модель [Текст] / А. П. Разгонов, А. В. Андреевских, Б. М. Бондаренко, Д. А. Безрукавый // № 11179 від 15.12.2005 року. Бюл.№12 «Спосіб діагностики роботи контактних груп багатоконтактного реле».

Руководство по эксплуатации [Текст] (3ПБ.418.002 РЭ).

Dengel, D.: Wichtige Gesichtspunkte fur die Hartemessung nach Vickers und nach Knoop im Bereich der Kleinlast - und Mikroharte, Z.f. Werkstofftechnik 4 (1973), pp. 292-298.

Keefer, H. J., Gumley К. Н. Relay Contact Behaviour under Non Eroding Circuit Conditions [Text] / H. J. Keefer, К. Н. Gumley // N. Y., BSTJ/ – 1958. – № 3 – pp. 777—814.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)