DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2011/16790

СИНТЕЗ ЦИФРОВОГО КОЛІЙНОГО ПРИЙМАЧА ТОНАЛЬНИХ РЕЙКОВИХ КІЛ

КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ ГОНЧАРОВ

Анотація


В роботі показана доцільність використання цифрової обробки сигналів в колійних приймачах тональних рейкових кіл. На підставі результатів спектрального аналізу сигнального струму тональних рейкових кіл, а також з врахуванням діючих нормативів, сформульовані вимоги до частотних характеристик цифрових фільтрів для колійного приймача, проведено синтез таких фільтрів. Імітаційне моделювання синтезованого цифрового приймача підтвердило його відповідність вимогам існуючих відомчих нормативних документів

Ключові слова


тональні рейкові кола, колійний приймач, цифровий сигнальний процесор, спектр сигналу, амплітудно-частотна характеристика, імітаційне моделювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Федоров, Н. Е. Современные системы автоблокировки с тональными рельсовыми цепями [Текст]: Учебное пособие / Н. Е. Федоров. – Самара: СамГАПС, 2004. – 132 с.

Кулик, П. Д. Тональные рельсовые цепи в системах ЖАТ: построение, регулировка, обслуживание, поиск и устранение неисправностей, повышение эксплуатационной надежности [Текст] / П. Д. Кулик, Н. С. Ивакин, А. А. Удовиков. – К.: Изд. дом «Мануфактура», 2004. – 288 с.

Кулик, П. Д. Практичний посібник з технічного утримання апаратури тональних рейкових кіл [Текст]: Керівний нормативний документ «Укрзалізниці», ЦШ 0041, затв. наказом «Укрзалізниці» №745-Ц3 від 26.12.2005 / П. Д. Кулик, О. О. Удовіков, В. І. Басов. – К.: Мінтрансзв’язку України, 2006. – 236 с.

Сперанский, В. С. Сигнальные микропроцессоры и их применение в системах телекоммуникаций и электроники [Текст] / В. С. Сперанский. – М.: Горячая линия-Телеком, 2008. – 168 с.

Цифровые фильтры в электросвязи и радиотехнике [Текст] / под ред. Л. М. Гольденберга. – М.: Радио и связь, 1982. –224 с.

Чепцов, М. М. Методи синтезу сигнально-процесорної централізації стрілок і сигналів [Текст]: Монографія / М. М. Чепцов, А. Б. Бойнік, Д. М. Кузьменко. – Донецьк: ДонІЗТ, 2010. – 181 с.

Чепцов, М. Н. Безопасность программного обеспечения микропроцессорных тональных рельсовых цепей [Текст] / М. Н. Чепцов // Зб. наук. праць ДонІЗТ. – Донецьк. – 2006. – № 4. – С. 54-61.

Чепцов, М. Н. Безопасность программного обеспечения приемника прямого преобразования тональных рельсовых цепей [Текст] / М. Н. Чепцов // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2007. – № 1. – С.19-22.

О повышении надежности рельсовых цепей с использованием цифровой обработки сигналов [Текст] / А. П. Разгонов и др. // Тезисы IV Международной научно-практической конференции «Электромагнитная совместимость и безопасность на железнодорожном транспорте», пгт. Чинадиево. – Д.: ДИИТ, 2011. – С.65-66.

Изюмов, Н. М. Основы радиотехники [Текст] / Н. М. Изюмов, Д. П. Линде. – М.: Радио и связь, 1983. – 376 с.

Теория электрической связи [Текст] / под ред. К. К. Васильева. – Ульяновск: УлГТУ, 2008. – 452 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)