DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2011/16793

ДІАГНОСТУВАННЯ ПРИСТРОЇВ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ ДУБ

Анотація


В статті виконано аналіз і наукове обґрунтування методів діагностування пристроїв залізничної автоматики з використанням штучних нейронних мереж. Синтезовано структури систем тестового й функціонального діагностування аналогових і дискретних пристроїв

Ключові слова


тестове діагностування, функціональне діагностування, діагноз, система залізничної автоматики, релейно-контактні пристрої, нейронна мережа

Повний текст:

PDF

Посилання


Аркатов, В. С. Ремонтно - технологический участок СЦБ [Текст] / В. С. Аркатов, А. И. Баженов, И. Е. Дмитренко. – М.: Транспорт, 1987. – 224 с.

Гаврилюк, В. И. Диагностирование релейно-контактных устройств железнодорожной автоматики [Текст] / В. И. Гаврилюк, В. Ю. Дуб // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені ак. В. Лазаряна – 2006. – №. 12. –280 с.

Дуб, В. Ю. Діагностування стану реле з використанням штучних нейронних мереж. [Текст] / В. Ю. Дуб // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2009. – №29. – 300 с.

Сапожников, В. В. Основы технической диагностики [Текст] / Сапожников В. В., Сапожников Вл. В. – М.: Маршрут, 2004. – 318 с.

Галушкин, А. И. Теория нейронных сетей. Кн.1 [Текст] – М.: ИПРЖР, 2000.

Уоссерман, Ф. Нейрокомпьютерная техника: Теория и практика. [Текст] – М.: Мир, 1992. - 237с.

Яхъяева, Г. Э. Нечеткие множества и нейронные сети. [Текст] / Г. Э. Яхъяева // БИНОМ. Лаборатория знаний. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2006. — 316 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)