Аналіз складових витрат електроенергії на тягу кар'єрних поїздів

Автор(и)

  • Г. К. ГЕТЬМАН
  • В. Е. ВАСИЛЬЕВ

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2019/245375

Ключові слова:

електрична тяга поїздів, кар’єрний електричний транспорт, енергоємність перевезень, витрата електроенергії на тягу поїздів

Анотація

Розробка заходів щодо зниження енергоємності перевезень кар'єрного електротранспорту актуальна, тому що дозволяє знизити собівартість видобутку корисних копалин.

У цій статті зроблена спроба проаналізувати величину витрат електроенергії в залежності від факторів, що визначають співвідношення окремих складових витрат енергії на електровозну відкатку, відносно підприємств по відкритому видобутку корисних копалин.

Виконано аналіз складових витрат електроенергії на тягу, виконання окремих операцій перевізного процесу та живлення кіл власних потреб. Встановлено, що найбільшу питому вагу в витраті електроенергії на тягу мають витрати, пов'язані з подоланням опору руху від ухилів колії. Далі за спаданням питомої ваги слідують витрати на подолання сил опору руху поїзда, втрати енергії на шкідливих спусках і в силових колах, витрати на власні потреби.

За результатами експериментальних поїздок виявлено, що велика частина енергії витрачається на рух поїзда з вантажем і в кар'єр, тому особливу увагу слід приділяти вибору раціональних прийомів управління поїздом в період руху.

Виконано аналіз витрат на роботу допоміжного обладнання: двигунів компресорів і вентиляторів тягових двигунів, апаратів управління, освітлення, опалення тощо. В результаті отримано, що за повний цикл руху більше половини витрат енергії на власні потреби обумовлено вентиляцією тягових двигунів, робота мотор-компресорів обумовлює майже чверть витрат енергії, живлення двигун-генератора і витрата електроенергії на опалення кабіни машиніста в зимовий час складає близько восьми відсотків.

Роботи по зниженню витрат електроенергії на транспортування гірської маси повинні бути спрямовані на:

- зниження втрат в силових ланцюгах тягового рухомого складу за рахунок застосування більш досконалого електрорухомого складу;

- впровадження заходів, що забезпечують зниження витрат електроенергії на харчування ланцюгів власних потреб;

- розробку і впровадження раціональних прийомів управління рухом поїздів.

Посилання

К вопросу развития системы электроснабжения предприятий горнодобывающей промышленности с использованием возобновляемых источников электроэнергии [Текст] / С.М. Бойко и др. // Електрифікація транспорту. – 2017. - №14. – С. 7-14.

Денисюк, С.П. Повышение энергетиче-ской эффективности предприятий железнодорожного транспорта на основе технологического подхода [Текст] / С.П. Денисюк, В.И. Василенко // Електрифікація транспорту. – 2017. - №14. – С. 78-85.

Сиченко, В.Г. Якість електричної енергії у тягових мережах електрифікованих залізниць [Текст] / В.Г. Сиченко, Ю.В. Саєнко, Д.Т. Босий. – Д.: Стандарт-Сервіс, 2015, - 344 с.

Малый комментарий к тактике создания тяговых электромеханических комплексов рудничных электровозов комбинированного вида [Текст] / О.Н. Синчук и др. // Електричний транспорт. – 2017. - № 14. – С. 42-55.

Малишко, І.В. Основні напрямки енергоз-береження на залізничному транспорті України [Текст] / І.В. Малишко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. какд. В.Лазаряна. - 2006. - Вип. 13. - С. 36-38.

Мозговой В.И. Электроэнергия - потребление и учет. Современные методы: [Рациональное использование и учет энергетических ресурсов. Применение автоматизированной системы учета электроэнергии] // Мир техники и технологий. - 2005. - № 11. - С. 56-58.

Силич М.П. Экономия энергетических ресурсов: Оценка уровня энергосбережения в регионе: [Экономия энергетических ресурсов]/ М.П. Силич, Н.Ю. Хабибулина // Промышленная энергетика. - 2006. - № 3. - С. 2-6.

Дзюбан В.С. Энергоресурсосбережение - приоритетная задача предприятий Украи-ны: [Снижение энергопотребления пред-приятий горнодобывающей промышленности] / В.С. Дзюбан, М.И. Рымар // Энергосбережение. - 2006. - № 11. - С. 10-11.

Гетьман, Г.К. Анализ расхода электроэнергии на тягу карьерных поездов [Текст] / Г.К. Гетьман, В.Е. Васильев. // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. какд. В.Лазаряна. - 2011. - Вип. 36. - С. 70-74.

Кузнецов, В.Г. Нормування витрат електроенергії на власні потреби постів секціонування та пунктів паралельного з’єднання постійного струму [Текст] / В. Г. Кузнецов, М. О. Іванов, О. О. Матусевич // Вісник Дн. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна: Зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 25. – С. 30-33.

Легостаев, В. А. Экономия электрической энергии на электроподвижном составе [Текст] / В. А. Легостаев. – М.: Транспорт, 1956. – С. 21-29.

Варламов, А.А. Частичное отключение тяговых двигателей на электровозах переменного тока [Текст] / Варламов А. А., Тарасов Н. Г. // Электрическая и тепловозная тяга. – 1969. – № 12. - С. 8-9.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-01

Як цитувати

Г. К. ГЕТЬМАН, & В. Е. ВАСИЛЬЕВ. (2023). Аналіз складових витрат електроенергії на тягу кар’єрних поїздів. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (17). https://doi.org/10.15802/ecsrt2019/245375

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ