Розробка додаткового захисту архівів подій та порушень в системах МПЦ

Автор(и)

  • Р. В. РИБАЛКА
  • В. В. МАЛОВІЧКО
  • Н. В. МАЛОВІЧКО

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2019/245714

Ключові слова:

микропроцессорная централизация, автоматизированные рабочие места, архив событий и нарушений, блокчейн, Hyperledger Fabric, Hyperledger Composer

Анотація

Впродовж останніх років у створенні та використанні нових систем залізничної автоматики присутня тенденція до збільшення частки мікропроцесорної елементної бази порівняно з релейною. Релейні системи, які є найбільш розповсюдженими на залізницях України, мають значні габарити, матеріалоємність, енергоспоживання та потребують істотних експлуатаційних витрат на їх обслуговування. Крім цього системами автоматики на релейній елементній базі не передбачено використання інформаційних технологій для реалізації обміну даними з автоматизованими системами верхніх рівнів, дистанційне телевимірювання параметрів об’єктів контролю, діагностування та прогнозування стану систем і т.д. В зв’язку з цим перехід на сучасну елементну базу всіх систем залізничної автоматики є лише питанням часу.

Масове впровадження мікропроцесорних систем на залізничному транспорті стримується крім економічної складової проблемою гарантування безпеки їх використання, яка випливає із неочевидності безпечної поведінки систем і програмного забезпечення та потребує використання нових шляхів підвищення надійності їх функціонування. На відміну від релейних систем, правильність функціонування яких в основному залежить від правильності проектування, підключення та обслуговування апаратури, в мікропроцесорних системах одною з основних складових безпечного функціонування є стабільність роботи програмного забезпечення та захист його від втручання сторонніх осіб. В мікропроцесорних системах централізації (МПЦ) захист програмного забезпечення виконано на високому рівні і крім цього у більшості систем МПЦ, що експлуатуються в Україні на рівні автоматизованих робочих місць, ведеться архів подій та порушень (ПП), в якому реєструються всі події, що відбуваються в системі, з їх обов’язковою архівацією. В разі виникнення відмови або транспортної події, на базі записів у архіві ПП встановлюються причини, які призвели до таких наслідків.

На жаль, ефективний захист від несанкціонованого втручання в архіви ПП переважно відсутній. В даній роботі запропоновано структуру підсистеми захисту інформації в архівах ПП на базі технології блокчейн.

Посилання

Бойнік, А. Б. Шляхи підвищення безпеки функціонування станційних мікропроцесорних систем залізничної автоматики / А. Б. Бойнік, В. І. Мойсеєнко // Залізничний транспорт України. – 2010. – № 4. – С. 42–46.

Сапожников, Вл. В. Микропроцессорные системы централизации. / Вл. В. Сапожников и др. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транс-порте», 2008. – 398 с.

Басов, В. І. Мікропроцесорна система централізації МПЦ-У: навчальний посіб-ник для студентів вузів залізничного транспорту. / В. І. Басов, В. В. Єлисєєв, О. В. Петренко, та ін. – К., 2014. – 430 с.

Hyperledger Composer. Glossary and definition of terms [Electronic resource] / Available at: https://hyperledger.github.io/composer/latest/reference/glossary.

Thakkar, P. Performance Benchmarking and Optimizing Hyperledger Fabric Blockchain Platform [Virtual resource] / Parth Thakkar, Senthil Nathan N, Balaji Viswanathan. Available at: Thakkar.Performance Benchmarking and Optimizing_Hyperledger Fabric Blockchain Platform.pdf.

Hyperledger Fabric. Glossary [Electronic resource] / Available at: https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-1.4/glossary.html.

Doubleday, K. Why Blockchain Immutability Matters / K. Doubleday. – 2018 Режим доступу: https://hackernoon.com/why-blockchain-immutability-matters-8ce86603914e.

Goeringer, S. A Simple Overview of Block-chains. Why They Are Important to the Cable Industry. A Technical Paper prepared for SCTE/ISBE [Virtual resource] / S. Goeringer / 2017 Fall Technical Forum. Available at: https://www.nctatechnicalpapers.com/Paper/2017/2017-a-simple-overview-of-blockchains-why-they-are-important-to-the-cable-industry/download.

Hintzman, Z. Comparing Blockchain Imple-mentations. A Technical Paper prepared for SCTE/ISBE [Virtual resource] / Z. Hintzman / 2017 Fall Technical Forum. Available at: 2017-comparing-blockchain-implementations.pdf.

The Linux Foundation projects. About Hy-perledger [Electronic resource] / Available at: https://www.hyperledger.org/about.

Hyperledger Fabric. Key Concepts. Peers [Electronic resource] / Available at: https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-1.4/peers/peers.html.

Nasir, Q. Performance Analysis of Hyperledger Fabric Platforms [Virtual resource] / Qassim Nasir, Ilham A. Qasse, Manar Abu Talib, and Ali Bou Nassif. Available at: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjqib3r_Z7gAhUKBywKHUmdDEkQFjACegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fdownloads.hindawi.com%2Fjournals%2Fscn%2F2018%2F3976093.pdf&usg=AOvVaw1vDeFBF_sgxm_N_nE-86TQ.

Getting Started with Blockchain Develop-ment. Buid Blockchain applications and business networks your way [Electronic resource] / Available at: https://blog.selman.org/2017/07/08/getting-started-with-blockchain-development/.

Key Concepts in Hyperledger Composer [Electronic resource] / Available at: https://hyperledger.github.io/composer/latest/introduction/key-concepts.

Transaction Processor Functions [Electronic resource] / Available at: https://hyperledger.github.io/composer/latest/reference/js_scripts.

Данько, М. І. Мікропроцесорна диспетчерська централізація «КАСКАД» / М. І. Данько, В. І. Мойсеєнко, В. З. Рахматов та ін: Навч. посібник. — Харків, 2005. – 176 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-01

Як цитувати

Р. В. РИБАЛКА, В. В. МАЛОВІЧКО, & Н. В. МАЛОВІЧКО. (2023). Розробка додаткового захисту архівів подій та порушень в системах МПЦ. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (17). https://doi.org/10.15802/ecsrt2019/245714

Номер

Розділ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ