DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2011/35049

МОДЕЛЮВАННЯ СТРІЛОЧНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ В СЕРЕДОВИЩІ SIMULINK ПАКЕТУ MATLAB

СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ БУРЯК

Анотація


Наведено спосіб математичного моделювання стрілочного електроприводу в системі MATLAB+Simulink

Ключові слова


Математичне моделювання; стрілочний електропривід; надійність експлуатації; двигун

Повний текст:

PDF

Посилання


ЦШЕОТ 0012 [Текст]: інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, центра-лізації та блокуваннях – К.: Укрзалізниця, 1998. – 72 с.

Маловічко, В. В. Вивчення діагностичних ознак для автоматизованого контролю технічного стану стрілочних електродвигунів [Текст] / В. В. Маловічко, В. І. Гаврилюк // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2007. – Вип. 16. – C. 46-54.

Сапожников, В. В. Станционные системы автоматики и телемеханики [Текст]: учеб. для вузов ж.-д. трансп. / В. В. Сапожников, Б. Н. Елкин, И. М. Кокурин и др.; под ред. Вл. В. Сапожникова. – М.: Транспорт, 2000. – 432 с.

Сапожников, В. В. Основы технической диагностики [Текст]: учебное пособие для студентов вузов ж-д. транспорта / В. В. Сапожников, Вл. В. Сапожников. – М.: Маршрут, 2004. – 318 с.

Перникис, Б. Д. Предупреждение и устранение неисправностей в устройствах СЦБ [Текст] / Б. Д. Перникис, Р. Ш. Ягудин. – М.: Транспорт, 1984. – 224 с.

Герман-Галкин, С. Г. Электрические машины: лабораторные работы на ПК [Текст]/ С. Г. Герман-Галкин, Г. А. Кардонов. – СПб.: КОРОНА принт, 2003. – 256 с.

Вольдек, А. И. Электрические машины: учебник для студентов высш. техн. учебн. заведений [Текст] / А. И. Вольдек – 3-е изд., перераб. – Л.: Энергия, 1978. – 832 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)