№ 1 (2011)

Зміст

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

МЕТОД ІМОВІРНІСНОГО АНАЛІЗУ ВИПАДКОВИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА МІЩЕНКО
ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ АКТИВНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ПРИ ПОБУДОВІ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТЯГИ PDF
ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ ГОНЧАРОВ, МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ ПАНАСЕНКО, ВОЛОДИМИР ИЛЛІЧ ГАВРИЛЮК, ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ СИЧЕНКО
ВИДІЛЕННЯ ІМПУЛЬСНИХ СИГНАЛІВ НА ФОНІ ПОТУЖНИХ ЗАВАД ВІД СИЛОВИХ МЕРЕЖ PDF (Русский)
ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА СЕРДЮК, ОЛЕКСАНДР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ ШВЕЦ, ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ ІВАНОВ
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ РЕЙКОВИХ КІЛ ВІД ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЗАВАД З БОКУ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ PDF
ВАДИМ ІГОРОВИЧ ЩЕКА
АНАЛІЗ ТА СИНТЕЗ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ СУМІСНОСТІ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ PDF (Русский)
МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ БАДЬОР
МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ІМПЕДАНСУ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ PDF (Русский)
ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ЗАВГОРОДНІЙ, ВОЛОДИМИР ИЛЛІЧ ГАВРИЛЮК
СУЧАСНІ ВИПРЯМЛЯЧІ ДЛЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЯГОВИХ ПІДСТАНЦІЙ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ШВИДКІСНОГО РУХУ PDF
МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ ПАНАСЕНКО, ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ ГОНЧАРОВ, ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ СИЧЕНКО, МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ ХВОРОСТ, ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ БОЖКО
ПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СИСТЕМНИЙ ПЛАН УПРАВЛІННЯ ЗАЛІЗНИЦЯМИ PDF (English)
АНДЖЕЙ БЯЛОНЬ, ПАВЕЛ ГРАДОВСЬКИ

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

МОДЕЛЮВАННЯ СТРІЛОЧНОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ В СЕРЕДОВИЩІ SIMULINK ПАКЕТУ MATLAB PDF
СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ БУРЯК
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ РЕЙКОВИХ КІЛ В УМОВАХ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ЗАВАД ВІД ТЯГОВОЇ МЕРЕЖІ СУСІДНЬОЇ КОЛІЇ НА ДІЛЬНИЦЯХ ЗІ ШВИДКІСНИМ РУХОМ ПОЇЗДІВ PDF
ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ ЗАВГОРОДНІЙ, ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ ГАВРИЛЮК
ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИСТРОЇВ ПІДРАХУНКУ ОСЕЙ РУХОМОГО СКЛАДУ PDF (Русский)
КОСТЯНТИН ВІКТОРОВИЧ ГОНЧАРОВ
УДОСКОНАЛЕННЯ БЕЗПЕКИ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК PDF (English) PDF
РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ РИБАЛКА, ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ МАЛОВІЧКО
МЕТОД АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КОНТАКТНОГО ТИСКУ РЕЛЕ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ PDF (Русский)
АДАМ ПАНТЕЛІЙОВИЧ РАЗГОНОВ, БОРИС МАВРОВИЧ БОНДАРЕНКО, ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ ПРОФАТИЛОВ
ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА КРИТЕРІЇВ ДЛЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ СТАНІВ ТОНАЛЬНИХ РЕЙКОВИХ КІЛ PDF (English) PDF (Русский)
ІВАН ОЛЕГОВИЧ РОМАНЦЕВ
КОНТРОЛЬ ТА ДІАГНОСТУВАННЯ СТРІЛОЧНИХ ПЕРЕВОДІВ ПО ЧАСОВІЙ ЗАЛЕЖНОСТІ СТРУМУ ПЕРЕВОДУ СТРІЛКИ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ СТРІЛОЧНОГО ПЕРЕВОДУ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ PDF
ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ МАЛОВІЧКО, ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ ГАВРИЛЮК, РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ РИБАЛКА
АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ВІДМОВ І МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ РЕЙКОВИХ КІЛ PDF
ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ ДУНАЄВ, ІВАН ОЛЕГОВИЧ РОМАНЦЕВ
ТЯГОВІ РОЗРАХУНКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕКТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ PDF
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛАГУТА