DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2011/35055

УДОСКОНАЛЕННЯ БЕЗПЕКИ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК

РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ РИБАЛКА, ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ МАЛОВІЧКО

Анотація


Пропонується удосконалити безпеку функціонування сортувальних гірок шляхом вирішення задачі контролю заповнення колій із застосуванням методу корекції спектрів.


Ключові слова


Безпека функціонування; задачі контролю заповнення колій; методу корекції спектрів.

Повний текст:

PDF (English) PDF

Посилання


Казаков, А. А. Релейная централизация стрелок и сигналов [Текст] / А. А. Казаков. – М.: Транспорт, 1984. – 312 с.

Одикадзе, В. Р. Система контроля заполнения путей методом импульсного зондирования КЗП ИЗ [Текст] / В. Р. Одикадзе // Автоматика связь информатика. – 2008. –№11. – С. 14-15.

Блок импульсного зондирования пути БИЗП. Руководство по эксплуатации ИТАЖ.468169.001 РЭ, 2003.

Рибалка, Р. В. Узагальнення методу ідентифікації лінійних динамічних систем за допомогою ступеневого сигналу [Текст] / Р. В. Рибалка // Вісник ДІІТу ім. В. Лазаряна. – 2009. – № 26. – С. 154-159.

Рибалка, Р. В. Узагальнення методу ідентифікації лінійних динамічних систем за допомогою імпульсного сигналу [Текст] / Р. В. Рибалка, В. І. Гаврилюк, І. О. Романцев // Вісник ДІІТу ім. В. Лазаряна. – 2009. – № 29. – С. 131–133.

Smith W. The Scientist and Engineer’s Guide to Digital Signal Processing. Second Edition / Steven W. Smith – San Diego, CA : California Technical Publishing, 1999. – 650 c.

Аркатов, В. С. Рельсовые цепи магистральных железных дорог [Текст] / В. С. Аркатов, А. И. Баженов, Н. Ф. Котляренко. – М.: Транспорт, 1992. –384с.

Определение электрических параметров рельсового пути // Железные дороги мира. – 2000. – № 1. – С. 57 – 61.

Гмурман, В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: учеб. пособие для вузов / В. Е. Гмурман. – М.: Высш. шк., 2005. – 479 с.

Хайкин, С. Нейронные сети: полный курс, 2-е издание [Текст] / Хайкин С. – М.: Вильямс, 2006. – 1104 с.

Круглов, В. В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика [Текст] / Круглов В. В., Борисов В. В. – М.: Горячая линия, 2002. – 382 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)