DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2011/35056

МЕТОД АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЗНАЧЕННЯ КОНТАКТНОГО ТИСКУ РЕЛЕ ЗАЛІЗНИЧНОЇ АВТОМАТИКИ

АДАМ ПАНТЕЛІЙОВИЧ РАЗГОНОВ, БОРИС МАВРОВИЧ БОНДАРЕНКО, ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ ПРОФАТИЛОВ

Анотація


В даній статті запропоновано метод автоматизованого визначення контактного тиску реле залізничної автоматики. Метод ґрунтується на особливостях конструкції електромагнітних реле залізничної автоматики, в яких відпадання якоря здійснюється під дією власної ваги якоря. Даний метод дозволяє вирішити комплексну задачу автоматизації вимірювання механічних параметрів електромагнітних реле залізничної автоматики без зняття кожуха відповідно до експлуатаційно-технічних вимог до реле першого класу надійності.


Ключові слова


Контактний тиск; реле залізничної автоматики; якір; вимірювання механічних параметрів.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Подгайченко, М. С., Ягудин, Р. Ш. Эксплуатационно-технические требования к реле СЦБ [Текст] / М. С. Подгайченко, Р. Ш. Ягудин // Автоматика, телемеханика и связь. – 1992. – №9. – С. 19-20.

Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ): ЦШЕОТ/0012: Затв. Гол. упр. зв’язку, енергетики та обчислювальної техніки М-ва транспорту України 05.10.1998. – Київ, 1998. – 72 с.

Стенд для проверки реле СЦБ. Разработка предложений по созданию стенда на базе КТС-ЛИУС-2. Отчет по НИР / ДИИТ. - № 353/3803. – Днепропетровск, 1983. – 54 с.

Профатилов, В. И., Разгонов, А. П., Андреевских, А. В., Бондаренко, Б. М. Измерительный диагностический комплекс для проверки реле [Текст] / В. И. Профатилов, А. П. Разгонов, А. В. Андреевских, Б. М. Бондаренко // Автоматика, связь и информатика – 2009. - № 10. – с. 14 – 17.

Калитки, Н. Н. Численные методы [Текст] / Н. Н. Калитки. – М.: Наука, 1978. – 512 с.

Витенберг, М. В. Расчет электромагнитных реле [Текст] / М. В. Витенберг – М.: Энергия, 1975. – 416 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)