DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2011/35057

ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ТА КРИТЕРІЇВ ДЛЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ СТАНІВ ТОНАЛЬНИХ РЕЙКОВИХ КІЛ

ІВАН ОЛЕГОВИЧ РОМАНЦЕВ

Анотація


На основе анализа существующих методов контроля тональных рельсовых цепей проведен выбор параметров и критериев для автоматизации контроля тональных рельсовых цепей.


Ключові слова


Методи контролю; тональні рейкові кола; автоматизація.

Повний текст:

PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Пристрої сигналізації, централізації та блокування. Технологія обслуговування. ЦШ-0042 [Текст]: Затв.: наказ Державної адміністрації залізничного транспорту України 26.04.2006р. № 347-ЦЗ/ Мін-во трансп. та зв’язку України. – К., 2006. – 461 с.

Інструкція з технічного обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування (СЦБ). ЦШЕОТ-0012 [Текст]: Затв.: наказ Державної адміністрації залізничного транспорту України 05.10.1998 № 243-Ц/ Мін-во трансп. та зв’язку України. – К., 1998. – 72 с.

Методичні вказівки з експлуатації тональних рейкових кіл ЦЩ-0034 [Текст]: Затв.: наказ Державної адміністрації залізничного транспорту України 23.02.2004 № 030-Ц/ Мін-во транспорту України. – К., 2004. – 48.

Сапожников, В. В. Основы технической діагностики [Текст]: учебное пособие для студентов вузов ж-д. транспорта / В. В. Сапожников, Вл. В. Сапожников – М.: Маршрут, 2004. – 318с.

Сафарбаков, А. М. Основы технической диагностики деталей и оборудования: учебное пособие [Текст] / А. М. Сафарбаков, А. В. Лукьянов, С. В. Пахомов. – Ч.1 – Иркутск: ИрГУПС, 2007. – 128 с.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)