ВИДІЛЕННЯ ІМПУЛЬСНИХ СИГНАЛІВ НА ФОНІ ПОТУЖНИХ ЗАВАД ВІД СИЛОВИХ МЕРЕЖ

Автор(и)

  • ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА СЕРДЮК
  • ОЛЕКСАНДР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ ШВЕЦ
  • ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ ІВАНОВ

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2011/35197

Ключові слова:

Потужних вузькосмугових гармонік, спектр сигналу, амплітуда завади.

Анотація

В роботі наведено методику компенсації потужних вузько смугових гармонік, які випромінюються потужними силовими мережами, для застосування в комп’ютеризованій системі визначення та реєстрації імпульсних сигналів, які пов’язані с частковими або коронними розрядами в ізоляторах ліній електропередач. Алгоритм компенсації полягає в визначенні точних значень частоти, фази та амплітуди завади за двома точками у комплексному спектрі сигналу поблизу частоти завади та формування сигналу компенсації, який віднімається з вхідного сигналу.

Посилання

Панасенко, Н. В. Обратимый преобразователь вольтодобавочного типа для тяговых подстанций электрифицированных железных дорог [Текст] / Н. В. Панасенко, В. В. Божко, Ю. П. Гончаров // Залізничний транспорт України. – 2007. –№4. – с. 76-80.

Гончаров, Ю. П. Полупроводниковый преобразователь с вольтодобавкой в качестве активного фильтра [Текст] / Ю. П. Гончаров, Н. В. Панасенко, В. В. Замаруев // Технічна електродинаміка, тем. випуск Силова електроніка і енергоефективність. – 2007. – с. 56 – 62.

Гончаров, Ю. П. Тяговий випрямляч з реверсивним вольтододатком на запираємих напівпровідникових приладах. [Текст] / Ю. П. Гончаров, М. В. Панасенко, В. В. Божко // Технічна електродинаміка. – 2007. – №6.

Шербак, Я. В. Замкнутые системы компенсации неканонических гармоник полупроводниковых преобразователей. [Текст] / Я. В. Шербак // Транспорт Украины. – 1999. – 155 с.

Бурков, А. Т. Электронная техника и преобразователи. [Текст] / А. Т. Бурков. – М.: Транспорт, 2001. – 464 с.

Гончаров, Ю. П. Зависимости между входными и выходными гармониками в автономных инверторах [Текст] / Ю. П. Гончаров // Электричество. – 1971. – №2. – С. 53 – 57.

Браун, М. Источники питания. Расчёт и конструирование. [Текст] / М. Браун. – Киев. – 2005. – 279 с.

Никитин, А. В. Полупроводниковые преобразователи с активными фильтрами для питания аппаратуры связи. Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. 1998г.

Хворост, Н. В. Силовые активные фильтры для систем частотно-регулируемого привода на электрическом транспорте [Текст] / Н. В. Хворост, Ю. П. Гончаров, Ю. В. Чурсіна // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. Силова електроніка та енергоефективність. – 2006. – ч. І. – С. 19 – 26.

Гончаров, Ю. П. Перетворювальна техніка [Текст] / Ю. П. Гончаров, С. В. Будьонний, В. Г. Морозов, М. В. Панасенко, В. Я. Ромашко, В. С. Руденко // Харків: Фоліо. – 2000. – 357 с.

Гончаров, Ю. П. Статичні перетворювачі тягового рухомого складу [Текст] / Ю. П. Гончаров, М. В. Панасенко, А. І. Семененко, М. В. Хворост // Харків: НТУ «ХПІ». – 2007. – 190 с.

Титце, У. Полупроводниковая схемотехника [Текст] / У.Титце, К.Шенк, – М.: Мир. – 1982. – 512 с.

Сокол, Є. І. Спеціалізовані мікроконтролерні системи. Теорія і практика: Підручник [Текст] / під ред. Сокола Є.І. - Харків, НТУ «ХПІ», 2007. – 252 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

СЕРДЮК, Т. М., ШВЕЦ, О. В., & ІВАНОВ, В. К. (2014). ВИДІЛЕННЯ ІМПУЛЬСНИХ СИГНАЛІВ НА ФОНІ ПОТУЖНИХ ЗАВАД ВІД СИЛОВИХ МЕРЕЖ. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (1). https://doi.org/10.15802/ecsrt2011/35197

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ