DOI: https://doi.org/10.15802/ecsrt2012/38161

Автоматизація вимірювання контактного тиску в реле залізничної автоматики типу НМШ та РЭЛ

Vladimir Ivanovich Profatilov

Анотація


В даній статті запропоновано метод автоматизованого вимірювання контактного тиску реле залізничної автоматики. Метод ґрунтується на особливостях конструкції електромагнітних реле залізничної автоматики, в яких відпадання якоря здійснюється під дією власної ваги якоря. Даний метод дозволяє вирішити комплексну задачу автоматизації вимірювання механічних параметрів електромагнітних реле залізничної автоматики без зняття кожуха відповідно до експлуатаційно-технічних вимог до реле першого класу надійності.


Ключові слова


реле, автоматизований метод виміру, контактний тиск, якір реле

Повний текст:

PDF

Посилання


Подгайченко, М. С. Эксплуатационно-технические требования к реле СЦБ [Текст] / М. С. Подгайченко, Р. Ш. Ягудин // Автоматика, телемеханика и связь. – 1992. – №9. – С. 19-20.

Стенд для проверки реле СЦБ. Разработка предложений по созданию стенда на базе КТС-ЛИУС-2: отчет по НИР [Текст] / ДИИТ. - № 353/3803. – Днеп-ропетровск, 1983. – 54 с.

Разгонов, А. П. Способ измерения контактного давления электромагнитных реле [Текст] / А. П. Разгонов, В. Я. Кизяков, А. Н. Байдуж // Пути повышения производительности труда на железно-дорожном транспорте. Межвузовский сборник научных трудов. – 1984. – Вып. 189/36. – Ташкент, 1984. – С. 59 - 63.

Пат. 40396А Україна, МКИ H01 Н49/00. Спосіб вимірювання контактного натискання замикаючих контактів електромагнітного нейтрального реле залізничної автоматики: Пат. 40396А Україна, МКИ H01 Н49/00/ В.І. Гаврилюк, В.І. Профатилов. - № 2001010026; Заявлено 03.01.2001; Опубл. 16.07.2001, Бюл. № 6. – 3 с.

Гаврилюк, В. И. Автоматизация контроля параметров нейтральных реле железнодорожной автоматики [Текст] / В. И. Гаврилюк, В. И. Профатилов // Інформаційно - керуючі системи на залізничному транспорті. – 2002. - № 4,5. – С. 83 - 86.

Профатилов, В. И. Методика измерения механической характеристики реле железнодорожной автоматики [Текст] / В. И. Профатилов, В. И. Гаврилюк // Сборник трудов 7 - Международной конференции ж.д. специалистов ЮЖЕЛ. – Белград (Югославия). - 2000. – С. 175 - 178.
ISSN: 2223–5620 (Print)

ISSN: 2411–1554 (Online)