№ 3 (2012)

					##issue.viewIssueIdentification##

Шановні колеги!

Як добре відомо, залізничний транспорт представляє собою складну та просторово розподілену систему. Дослідження особливостей її функціонування, модернізація існуючих та створення нових систем і приладів в сучасних умовах серед іншого потребують глибокого розуміння їх взаємодії в електромагнітному cенсі.

Науковий журнал «Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті» призначений для висвітлення актуальних проблем аналізу та забезпечення електромагнітної сумісності елементів різних підсистем залізничного транспорту, що дозволить створити передумови для підвищення безпеки руху поїздів.

Редакційна колегія наукового журналу

Опубліковано: 2015-09-24

БЕЗПЕКА НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ