Дослідження електричних машин рухомого складу магістрального і промислового транспорту в умовах теплових навантажень

Автор(и)

  • Andrey Mikhailovich Afanasov Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15802/ecsrt2012/50443

Ключові слова:

тягові електричні машини, теплове навантаження, обмотка якорю, магнітні характеристики, питомі втрати потужності, коефіцієнт корисної дії

Анотація

Наведено результати аналізу теплових процесів, які протікають в обмотках тягових електричних машин при їх випробуваннях на нагрів методом взаємного навантаження. Отримано аналітичні вирази, які дозволяють визначити ступінь розходження теплових навантажень обмоток якорів електромашин, що випробуються, за значенням їх к.к.д., питомих втрат потужності та відносного відхилення їх магнітних характеристик.

Біографія автора

Andrey Mikhailovich Afanasov, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Афанасов Андрей Михайлович

(Афанасов Андрій Михайлович)

Кафедра "Електрорухомий склад залізниць", д.т.н., професор

Посилання

ГОСТ 2582-81. Машины электрические вращающиеся тяговые. [Текст] / Государственный стандарт СССР. – М.: Издательство стандартов, 1981. – 50с.

Правила ремонту електричних машин електровозів і електропоїздів. №ЦТ-0063. Затверджено і введено в дію наказом Міністерства транспорту України №53-Ц від 27.02.2003 р. - К.: Видавничий дім "САМ", 2003. - 286 с.

Правила ремонту електричних машин тепловозів. №ЦТ-0064. Затверджено і введено в дію наказом Міністерства транспорту України №53-Ц від 27.02.2003 р. - К.: Видавнічий дім "САМ", 2003. - 122 с.

Правила тяговых расчетов для поездной работы. – М.: Транспорт, 1985. – 287с.

Афанасов, А. М. Электромеханические принципы обеспечения взаимной нагрузки электрических машин постоянного тока [Текст] / А. М. Афанасов // Вісник Дн. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна: Зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 27. – С. 42-46.

Афанасов А. М. Принципы синтенза схем взаимной нагрузки тяговых электромашин постоянного тока // Наук.-техн. збір. "Гірнича електромеханіка та автоматика". - 2010. - Вип. 85. - С. 183-189. (ISSN 0201-7814).

Захарченко, Д. Д. Тяговые электрические машины и трансформаторы [Текст] / Д. Д. Захарченко, Н. А. Ротанов, Е. В. Горчаков – М.: Транспорт, 1979. – 303 с.

Розенфельд, В. Е. Теория электрической тяги [Текст] / В. Е. Розенфельд, И. П. Исаев, Н. Н. Сидоров. – М.: Транспорт, 1983. – 328 с.

Афанасов А.М. К вопросу о выборе мощности источников питания стенда взаимной нагрузки тяговых электромашин // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". - Харків: НТУ "ХПІ". - 2009. - №27. - С. 3-9.

Жерве, Г. К. Промышленные испытания электрических машин [Текст] / Г. К. Жерве. – Л.: Энергоатомиздат, 1984. – 408 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-23

Як цитувати

Afanasov, A. M. (2015). Дослідження електричних машин рухомого складу магістрального і промислового транспорту в умовах теплових навантажень. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті, (3). https://doi.org/10.15802/ecsrt2012/50443

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ